Ngày 16/9/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk

(BĐT) - Công ty ĐGHD Tài sản Toàn Cầu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 16/9/2019 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Ea H’leo ủy quyền như sau: