Ngày 16/9/2019, đấu giá hàng tồn kho tại Hà Nội

(BĐT) -Hội đồng Đấu giá - Công ty TNHH MTV Thương mại và XNK Viettel (Viettelimex) thông báo bán đấu giá hàng tồn kho vào ngày 16/9/2019 của Viettelimex. Địa chỉ Số 1, ngõ 11 Duy Tân, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội như sau:

Thời gian, địa điểm mở cuộc đấu giá: 09h00, ngày 16/09/2019 tại Hội trường tầng 1, Công ty Viettelimex. Đ/c: Số 1, ngõ 11 Duy Tân, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Gồm 3 lô hàng hóa như sau:

- Lô 1: Điện thoại di động Viettel. Giá khởi điểm: 104.475.000 VNĐ. Tiền đặt trước: 2.000.000 VNĐ. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Trước ngày mở đấu giá.

- Lô 2: Phụ kiện điện thoại, iphone, điện thoại khác. Giá khởi điểm: 1.119.189.200 VNĐ. Tiền đặt trước: 22.000.000 VNĐ. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Trước ngày mở đấu giá.

- Lô 3: Máy lọc không khí. Giá khởi điểm: 507.237.500 VNĐ. Tiền đặt trước: 10.000.000 VNĐ. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Trước ngày mở đấu giá.

Thời gian, địa điểm xem hàng hóa: Các ngày 09 đến 15/09/2019 tại: Kho TTBL phía Bắc. Địa chỉ: Số 33, đường Quyết Thắng, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

Thời gian mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: Từ ngày 05/09/2019 đến trước thời điểm mở đấu giá đã thông báo trên. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:  200.000 VNĐ/hồ sơ.

Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Hạn cuối nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá đến trước thời điểm mở đấu giá đã thông báo trên, tại địa chỉ: Hội trường tầng 1, Công ty Viettelimex. Đ/c: Số 1, ngõ 11 Duy Tân, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

(Các thủ tục trên thực hiện trong giờ hành chính).

Địa chỉ liên hệ: Hội đồng Đấu giá - Công ty Viettelimex. ĐT: 02466542436; 0988578164.