Ngày 16/9/2019, đấu giá Gỗ xẻ nhóm II, III và gỗ tròn tại tỉnh Phú Yên

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Việt Tín thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 16/9/2019 do Công an huyện Sông Hinh ủy quyền như sau:

I. Tên tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Việt Tín (Công ty). Địa chỉ: 451 Hùng Vương, phường 9, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên. Điện thoại: (0257)3848979; 0914005656

II. Người có tài sản đấu giá: Công an huyện Sông Hinh. Địa chỉ: Khu phố 5, TT.Hai Riêng, huyện Sông Hinh, Phú Yên

III. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá tài sản tịch thu gồm:

- Gỗ xẻ nhóm III, chủng loại Huỷnh khối lượng 1.304m3.

- Gỗ xẻ nhóm IV, chủng loại Sến, Giổi khối lượng 0.408m3.

- Gỗ xẻ, tròn SP khối lượng 0.858m3.

IV. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ:

1. Giá khởi điểm: 15.008.000 đồng.

2. Tiền đặt trước: 3.000.000 đồng.

3. Tiền mua hồ sơ: 50.000 đồng.

V. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: 09h00’ ngày 16 tháng 9 năm 2018 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Việt Tín.

VI. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

VII. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Thời gian địa điểm xem tài sản: Trong giờ hành chính ngày 11 và 12/9/2019 tại Công an huyện Sông Hinh.

2. Thời gian mua hồ sơ: Trong giờ hành chính từ ngày 03/9/2019 đến 17h00’ ngày 13/9/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Việt Tín, địa chỉ: 451 Hùng Vương, phường 9, Tp.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính từ ngày 03/9/2019 đến 17h00’ ngày 13/9/2019 tại số 451 Hùng Vương, phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên và nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty.   

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm: đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản theo mẫu quy định của Công ty, bản sao chứng minh nhân dân, chứng từ nộp tiền đặt trước.