Ngày 16/9/2019, đấu giá cho thuê mặt bằng làm Căn tin, bãi giữ xe 2 bánh, bán văn phòng phẩm và photocopy tại Trường THPT Hiếu Phụng (tỉnh Vĩnh Long)

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh HCM Việt Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 16/9/2019 do Trường THPT Hiếu Phụng ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh HCM Việt Nam. Địa chỉ: 80 Tam Đảo, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM.

Người có tài sản đấu giá: Trường THPT Hiếu Phụng. Địa chỉ: Ấp Tân Quang, xã Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

Tài sản đấu giá:

1. Cho thuê mặt bằng làm Căn tin. Diện tích khuôn viên đất cho thuê 157,55m2 (Tại Căn tin hiện hữu).Thời hạn cho thuê: 1 năm học. Giá khởi điểm: 36.000.000đồng/năm học. Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/ hồ sơ. Tiền đặt trước: 7.200.000đồng.

2. Cho thuê mặt bằng giữ xe hai bánh. Diện tích khuôn viên đất cho thuê 226,8m2 (Tại Nhà xe hiện hữu). Thời hạn cho thuê: 1 năm học. Giá khởi điểm: 27.000.000đồng/năm học. Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng /hồ sơ. Tiền đặt trước: 5.400.000 đồng.

3. Cho thuê mặt bằng Văn phòng phẩm. Diện tích khuôn viên đất cho thuê 8m2 (Tại mặt bằng Văn phòng phẩm hiện hữu).Thời hạn cho thuê: 1 năm học. Giá khởi điểm: 6.300.000đ/năm học. Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng /hồ sơ. Tiền đặt trước: 1.000.000đồng.

4. Cho thuê mặt bằng Photo Copy. Diện tích khuôn viên đất cho thuê 5m2 (Tại mặt bằng Photo Copy hiện hữu).Thời hạn cho thuê: 1 năm học. Giá khởi điểm: 3.600.000đ/năm học. Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000đồng/hồ sơ. Tiền đặt trước: 500.000đồng.

Thời hạn cho thuê của các tài sản nêu trên được tính cụ thể như sau: Từ ngày ký hợp đồng, bàn giao mặt bằng đến ngày 31/5/2020. Tháng 6, tháng 7, tháng 8 năm 2020 các mặt bằng Căn tin, Bãi giữ xe, Văn phòng phẩm, Photo Copy vẫn được hoạt động không phải đóng tiền (bù vào các ngày nghỉ trong năm). Nhưng đóng các chi phí sử dụng điện, nước và các chi phí dịch vụ kỹ thuật hạ tầng, ... phục vụ cho hoạt động kinh doanh.

Giá khởi điểm trên chưa bao gồm chi phí sử dụng điện, nước và các chi phí dịch vụ kỹ thuật hạ tầng,… phục vụ cho hoạt động kinh doanh.

Hình thức đấu giá: đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

Phương thức đấu giá: theo phương thức trả giá lên.

Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký: Từ ngày thông báo đến 16 giờ ngày 13/9/2019 (trong giờ hành chính).

Địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Dịch vụ Tài chính tỉnh Vĩnh Long, số 11, đường Hưng Đạo Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long.

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày Thông báo đến ngày 13/9/2019 tại Trường Trường THPT Hiếu Phụng (trong giờ hành chính).

Thời gian nộp tiền đặt trước, nộp phiếu trả giá: từ ngày 11/9 đến 16 giờ 00 phút ngày 13/09/2019 (trong giờ hành chính).

Thời gian và địa điểm công bố giá: bắt đầu từ 13 giờ 30 phút ngày 16/9/2019 tại Trường THPT Hiếu Phụng, Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

Điều kiện và cách thức đăng ký: Khách hàng mua hồ sơ, nộp đơn hợp lệ, CMND, giấy đăng ký kinh doanh (nếu có), giấy nộp tiền đặt trước, phiếu trả giá đúng hạn.

Lưu ý:

1. Đối với mặt bằng Căn tin: Ngoài số tiền thuê tài sản và tiền đảm bảo thực hiện hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày đấu giá thành người trúng đấu giá còn phải trả số tiền 30.000.000đ cho người đang thuê hiện tại (Chủ Căn tin cũ) đã bỏ tiền ra để bổ sung, sửa chữa Căn tin. Số tiền này không được hoàn lại mà tính khấu hao là 33,33%/năm (Tức 10.000.000đ/năm), nếu qua năm học (2020-2021) chủ Căn tin không trúng đấu giá, thì sẽ giữ nguyên hiện trạng Căn tin bàn giao cho người trúng đấu giá mới và nhận lại khoản tiền là: 20.000.000đ (30.000.000đ – 10.000.000đ) sau khi trừ đi tiền khấu hao 1 năm từ người trúng đấu giá mới.

2. Đối với mặt bằng giữ xe: Ngoài số tiền thuê tài sản và tiền đảm bảo thực hiện hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày đấu giá thành người trúng đấu giá còn phải trả số tiền 45.000.000đ cho người đang thuê hiện tại (Chủ Nhà xe cũ) đã bỏ tiền ra để bổ sung, sửa chữa Nhà xe. Số tiền này không được hoàn lại mà tính khấu hao là 33,33%/năm (Tức 15.000.000đ/năm), nếu năm học (2020-2021) chủ Nhà xe không trúng đấu giá, thì sẽ giữ nguyên hiện trạng Nhà xe bàn giao cho người trúng đấu giá mới và nhận lại khoản tiền là: 30.000.000đ (45.000.000đ – 15.000.000đ) sau khi trừ đi tiền khấu hao 1 năm từ người trúng đấu giá mới.

3. Đối với mặt bằng Photo Copy: Ngoài số tiền thuê tài sản và tiền đảm bảo thực hiện hợp đồng trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày đấu giá thành, căn cứ Biên bản xác nhận giá trị tài sản cơ sở kinh doanh ngày 9/03/2019 của Trường THPT Hiếu Phụng, người trúng đấu giá còn phải trả số tiền 5.000.000đ cho người đang thuê hiện tại (Chủ Photo copy cũ) đã bỏ tiền ra để làm nhà Photo copy. Số tiền này không được hoàn lại mà tính khấu hao là 33,33%/năm (Tức 1.667.000đ/năm), nếu qua năm học (2020-2021) chủ Photo copy không trúng đấu giá, thì sẽ giữ nguyên hiện trạng Photo copy bàn giao cho người trúng đấu giá mới và nhận lại khoản tiền là: 3.333.000đ (5.000.000đ – 1.667.000đ) từ người trúng đấu giá mới sau khi trừ đi tiền khấu hao 1 năm.

Khách hàng có nhu cầu tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký,…liên hệ trực tiếp:

Trung tâm Thông tin Tư vấn và Dịch vụ Tài chính Vĩnh Long, số 11 Hưng Đạo Vương, phường 1, TP.Vĩnh Long. Điện thoại: 02703 822 578.