Ngày 16/8/2019, đấu giá vật liệu được thu hồi từ việc phá dỡ công trình xây dựng tại Hà Nội

(BĐT) - Bệnh viện Tâm thần TW I thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/8/2019 như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá: Bệnh viện Tâm thần TW I. Địa chỉ: Xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội.

2. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản:

- Thời gian: 09 giờ 00 phút, ngày 16/08/2019.

- Địa điểm: Bệnh viện Tâm thần TWI. Đ/c: Xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội.

3. Tên tài sản đấu giá: Mái tôn, xà gồ thép, hoa sắt cửa, cửa sắt, cửa Inox, cửa nhôm kính, cửa gỗ các loại được thu hồi từ việc phá dỡ công trình xây dựng.

4. Giá khởi điểm, tiền đặt trước:

- Giá khởi điểm: 90.908.000 đồng (Chín mươi triệu, chín trăm linh tám nghìn đồng), không bao gồm thuế VAT.

- Tiền đặt trước: 5000.000 đồng.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian: Từ 9 giờ 00 phút, ngày 01/08/2019 (trong giờ hành chính cả thứ 7&CN).

- Địa điểm: Phòng Ban QLDA - Bệnh viện Tâm thần TWI.

6. Cách thức tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá (mang theo CMND, thẻ căn cước hoặc sổ hộ khẩu bản sao công chứng) đến bệnh viện mua hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Hội đồng Đấu giá tài sản.

7. Thời gian xem tài sản: Ngày 08, 09/08/2019 (trong giờ hành chính).