Ngày 16/8/2019, đấu giá lô xe ô tô và mô tô đã qua sử dụng tại tỉnh Quảng Bình

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/8/2019 do Công an huyện Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bình ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình; Địa chỉ: Số 52, đường Nguyễn Hữu Cảnh, Đồng Hới, Quảng Bình.

2. Tổ chức có tài sản đấu giá: Công an huyện Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bình; Địa chỉ: Thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

3. Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

3.1. Lô tài sản thứ 01:

Tên tài sản: Lô 01 xe ô tô đã qua sử dụng: Nhãn hiệu Toyota; loại 16 chỗ ngồi, sơn màu xanh; Số khung RZH1149004712; Số máy 1RZ2011621.

Giá khởi điểm: 8.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám triệu đồng chẵn)

Tiền đặt trước: 1.600.000,đồng/hồ sơ đăng ký.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/hồ sơ đăng ký.

3.2. Lô tài sản thứ 02:

Tên tài sản: Lô 01 xe ô tô đã hết niên hạn sử dụng, bán theo kiểu phế liệu. Trọng lượng sắt phế liệu 2.250kg.

Giá khởi điểm: 7.875.000 đồng (Bằng chữ: Bảy triệu tám trăm bảy mươi lăm nghìn đồng).

Tiền đặt trước: 1.575.000,đồng/hồ sơ đăng ký.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/hồ sơ đăng ký.

3.3. Lô tài sản thứ 03:

Tên tài sản: Lô 52 xe môtô, gắn máy các loại đã qua sử dụng.

Giá khởi điểm: 86.250.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi sáu triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng).

Tiền đặt trước: 17.250.000,đồng/hồ sơ đăng ký.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/hồ sơ đăng ký.

3.4. Lô tài sản thứ 04:

Tên tài sản: Lô 25 xe môtô, gắn máy các loại không còn giá trị sử dụng, bán theo kiểu phế liệu.

Giá khởi điểm: 10.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười triệu đồng chẵn).

Tiền đặt trước: 2.000.000,đồng/hồ sơ đăng ký.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/hồ sơ đăng ký.

(Giá khởi điểm các lô tài sản trên chưa bao gồm các loại phí, lệ phí và các khoản chi phí khác theo quy định hiện hành của Nhà nước).

4. Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá có đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản, cam kết trả ít nhất bằng giá khởi điểm đã được thông báo; hoàn thiện đầy đủ các thủ tục về hồ sơ và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá tài sản trong thời hạn thông báo; có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

Đối tượng, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình trong thời gian quy định.

5. Thời gian, địa điểm thực hiện các thủ tục đấu giá:

Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 31/7/2019 đến 17h00’ ngày 13/8/2019.

Thời gian xem tài sản vào ngày 08/8/2019 và ngày 09/8/2019; Tại Công an huyện Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bình (Khách hàng có nhu cầu liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản để sắp xếp, bố trí thời gian đi xem tài sản).

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 09/8/2019 đến 17h00’ ngày 13/8/2019.

Khách hàng nộp tiền đặt trước vào Tài khoản Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Quảng Bình; Số tài khoản: 0311 00000 6886.

Thời gian tổ chức buổi đấu giá vào lúc 09h00’ ngày 16/8/2019. Tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

(Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc).

Mọi chi tiết xin liên hệ: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Bình, điện thoại: 0232.3533568.