Ngày 16/8/2019, đấu giá gỗ các loại và phương tiện hư hỏng tại tỉnh Gia Lai

(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/8/2019 do Hạt Kiểm Lâm huyện Đức Cơ ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Hạt Kiểm Lâm huyện Đức Cơ. Địa chỉ: Số 98 Quang Trung, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ.

Đơn vị tổ chức thực hiện bán đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát. Địa chỉ: 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai.

Tài sản bán đấu giá: Đấu giá Gỗ các loại và phương tiện hư hỏng (cắt bán phế liệu) vi phạm hành chính tịch thu trong lĩnh vực lâm nghiệp. Cụ thể:

- Lâm sản: Khối lượng 11,975 m3 gỗ tròn, xẻ các loại; 1,26 Ster Hương (Gồm 03 cây Hương trong đó 02 cây bị chết khô, lõi nhỏ, mối mọt hoàn toàn phần dác, 01 cây đang đâm chồi) và 19,92 Ster củi các loại. Giá khởi điểm: 49.355.998 đồng (Bốn mươi chín triệu ba trăm năm mươi lăm ngàn chín trăm chín mươi tám đồng)

- Phế liệu: Khối lượng 3.070 kg Phương tiện tịch thu. Giá khởi điểm: 16.850.000 đồng (Mười sáu triệu tám trăm năm mươi ngàn đồng).

Tổng giá khởi điểm của 02 lô tài sản: 66.205.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi sáu triệu hai trăm lẻ năm ngàn đồng)

Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm của từng lô tài sản.

Phí tham gia đấu giá: Lô 1: 100.000 đồng/01 hồ sơ; Lô 2: 50.000 đồng/01 hồ sơ

Thời gian xem tài sản: Ngày 07/08/2019 và 08/08/2019 (trong giờ hành chính).

Địa điểm xem tài sản: Xem trực tiếp nơi có tài sản bán đấu giá.

Thời gian địa điểm bán, nhận, kết thúc hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 30/07/2019 đến 16 giờ 00’ ngày 13/08/2019 (trong giờ hành chính), tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát

Thời gian, địa điểm nhận phiếu trả giá: Từ ngày 13/08/2019 đến 16 giờ 00 phút, ngày 15/08/2019. (Giờ hành chính). Tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát.

Thời gian nhận tiền đặt trước: Trong thời gian 03 ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc bán đấu giá. (Giờ hành chính).

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền phí tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo quy định. Trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá.

Thời gian, địa điểm công bố giá đấu giá:

Lô 1: Lúc 14 giờ 00 phút, ngày 16/08/2019.

Lô 2: Lúc 15 giờ 00 phút, ngày 16/08/2019

Địa điểm: Tại Hội trường Hạt Kiểm Lâm huyện Đức Cơ.

Hình thức đấu giá, Phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát số 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: 02693.887.339./.