Ngày 16/7/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Cao Bằng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 16/7/2019 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Giải phóng mặt bằng thành phố Cao Bằng ủy quyền như sau:

- Tổ chức có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất và Giải phóng mặt bằng thành phố Cao Bằng;

Địa chỉ: Số 032, phố Đàm Quang Trung, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng;

Địa chỉ: Số nhà 040, phố Cũ, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

1. Ký hiệu lô đất, diện tích, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá: 

TT

Ký hiệu lô đất

Diện tích lô đất
(m
2)

Giá khởi điểm
(đồng)

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá (đồng)

Tiền đặt trước tham gia đấu giá (đồng)

Bước giá (đồng)

1

B7

140

1.189.580.000

500.000

100.000.000

10.000.000

2

B9

128

988.800.00

500.000

100.000.000

10.000.000

3

B12

126

1.119.384.000

500.000

100.000.000

10.000.000

4

B14

144

1.223.568.000

500.000

100.000.000

10.000.000

5

B15

144

1.223.568.000

500.000

100.000.000

10.000.000

6

B16

142

1.371.152.000

500.000

100.000.000

10.000.000

7

C7

102

883.728.000

500.000

100.000.000

10.000.000

8

C8

105

909.720.000

500.000

100.000.000

10.000.000

9

C13

90

779.760.000

500.000

100.000.000

10.000.000

10

C14

96

831.744.000

500.000

100.000.000

10.000.000

- Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị;

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài;

- Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất;

- Nghĩa vụ nộp các loại phí làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại cơ quan có thẩm quyền do người mua được tài sản đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, đấu giá từng lô.

3. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nộp hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 25 tháng 6 năm 2019 đến hết ngày 11 tháng 7 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

5. Thời gian xem tài sản (trong giờ hành chính): Từ ngày 25 tháng 6 năm 2019 đến hết ngày 15 tháng 7 năm 2019, tại khu đất xí nghiệp luyện gang tại Km5, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng.

6. Thời gian nộp tiền đặt trước (trong giờ hành chính): Từ ngày 11 tháng 7 năm 2019 đến hết ngày 15 tháng 7 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

7. Thời gian bỏ phiếu trả giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 11 tháng 7 năm 2019 đến hết ngày 15 tháng 7 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

8. Thời gian, địa điểm công bố kết quả đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 16 tháng 7 năm 2019.

Địa điểm: Tại Hội trường tầng 4, Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng.

9. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá đăng ký mua hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản trong thời hạn quy định trong thông báo đấu giá, tuân thủ các điều kiện khi tham gia đấu giá theo quy định của Quy chế đấu giá do Trung tâm Dich vụ đấu giá tài sản phát hành.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng; Điện thoại: 0206.3855032; Địa chỉ: Số nhà 040, phố Cũ, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng;

- Trung tâm Phát triển quỹ đất và Giải phóng mặt bằng thành phố Cao Bằng; Điện thoại: 0206.3954956; Địa chỉ: Số 032, phố Đàm Quang Trung, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.