Ngày 16/5/2019, đấu giá lô 90.403 cây cao su thanh lý tại tỉnh Đắk Lắk

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo tổ chức cuộc đấu giá tài sản vào ngày 16/5/2019 do Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk ủy quyền như sau: