Ngày 16/5/2019, đấu giá 90.403 cây cao su thanh lý tại tỉnh Đắk Lắk

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 16/5/2019 do Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk ủy quyền như sau:
Ngày 16/5/2019, đấu giá 90.403 cây cao su thanh lý tại tỉnh Đắk Lắk

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk. 

2. Người có tài sản đấu giá: Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk. Địa chỉ: Số 30 Đường Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

3. Tài sản đấu giá: Lô 90.403 cây Cao su thanh lý các loại tại chi nhánh Nông trường Cao su Cư Bao thuộc Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk.

4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 24.432.705.000 đồng (Hai mươi bốn tỷ, bốn trăm ba mươi hai triệu, bảy trăm lẻ năm ngàn đồng).

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 08/05/2019 tới ngày 10/05/2019.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:

a) Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/ 01 hồ sơ.

b) Tiền đặt trước: 4.880.000.000 đồng.

c) Bước giá: 100.000.000 đồng.

7. Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày 13/05/2019  tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 16/05/2019, tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

9. Hình thức, Phương thức đấu giá:

a) Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

b) Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

* Các nội dung khác được quy định cụ thể tại Quy chế cuộc đấu giá.                        

Mọi chi tiết xin liên hệ tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Địa chỉ: Số 135 Đường Lê Thị

Hồng Gấm, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại: 0262.3954464 để được hướng dẫn chi tiết.