Ngày 16/5/2019, đấu giá 2 xe ô tô Mitsubishi Jolie tại TP.Đà Nẵng

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng thông báo tổ chức cuộc đấu giá tài sản vào ngày 16/5/2019 do Cục Thuế thành phố Đà Nẵng ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng - Địa chỉ: Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng Số 190, đường Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

3. Tên tài sản đấu giá:

Tài sản 1: Xe ô tô nhãn hiệu Mitsubishi Jolie 08 chỗ ngồi, sản xuất năm 2003, biển số 43E-1245. Giá khởi điểm tài sản:52.000.000 đồng (Năm mươi hai triệu đồng).

Tài sản 2: Xe ô tô nhãn hiệu Mitsubishi Jolie 08 chỗ ngồi, sản xuất năm 2003, biển số 43E-1431. Giá khởi điểm tài sản:60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng).

* Đấu giá riêng lẻ từng chiếc xe, giá bán tài sản không có Thuế Giá trị gia tăng. không bao gồm chi phí đăng ký, lệ phí trước bạ, lệ phí đường bộ và các chi phí liên quan khác.

4. Xem tài sản tại: Số 190, đường Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước: Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/hồ sơ/xe.

Tiền đặt trước: Tài sản 01 là 10.400.000 đồng. Tài sản 02: 12.000.000 đồng

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Đến trước 16 giờ 00 ngày 13/5/2019, địa điểm xem tài sản tại Cục Thuế thành phố Đà Nẵng.

7. Thời gian, địa điẻm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Đến trước 16 giờ 00 ngày 13/5/2019, địa điểm tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng.

8. Thời gian, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đến trước 16 giờ 00 ngày 13/05/2019; Cá nhân có giấy CMND, tổ chức có giấy phép đăng ký kinh doanh; Đến Trung tâm để được hướng dẫn, bán hồ sơ.

9. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14 giờ 30 ngày 16/5/2019, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

11. Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng – Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại (0236) 3889627 – 3887678. Website: www.daugia.danang.gov.vn ./.