Ngày 16/3/2019, đấu giá 7 phòng học của Trường Tiểu học Kiểng Phước 2 (tỉnh Tiền Giang)

(BĐT) - Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Gò Công thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 16/3/2019 do Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Gò Công Đông uỷ quyền như sau: