Ngày 1/6/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tuyên Quang thông báo đấu giá tài sản vào ngày 1/6/2019 do UBND thành phố Tuyên Quang ủy quyền như sau:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (số 6, đường Chiến Thắng Sông Lô, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang)

Tài sản của UBND thành phố Tuyên Quang. (Trung Việt 2, xã An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).

1. Quyền sử dụng đất ở trên địa bàn thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, cụ thể: 

TT

Khu dân cư

Diện tích(m2)

Giá khởi điểm(đồng/lô)

Tiền đặt trước(đồng)

I. Khu dân cư Minh Thanh, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang(08 lô)

1

Các lô đất biệt thự song lập: Lô số 24, 25

195

1.365.000.000

250.000.000

2

Các lô đất biệt thự song lập: Lô số 23, 26, 27

200

1.300.000.000

250.000.000

3

Các lô đất biệt thự đơn lập: Lô số 9, 10, 20

395

2.370.000.000

250.000.000

II. Khu dân cư An Phú, xã An Tường, thành phố Tuyên Quang(14 lô)

1

Các lô đất số: LK-2.16; LK-2.48

130

1.000.000.000

150.000.000

2

Các lô đất số: LK-2.13; LK-2.14; LK-2.15; LK-2.45; LK-2.46; LK-2.47.

120

850.000.000

150.000.000

3

Các lô đất gồm: SL-13; SL-47

195

1.500.000.000

150.000.000

4

Các lô đất số: SL-11; SL-12; SL-45; SL-46.

200

1.200.000.000

150.000.000

III. Khu dân cư thôn 6, xã Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang(20 lô)

- Khu A: lô 16, 17, 18, 19, 20, 21.

- Khu B: lô 14, 15, 16, 17, 18.

- Khu C: lô 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

100

220.000.000

20.000.000

2. Tiền đặt trước nộp từ ngày 28/5/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 30/5/2019 vào một trong hai tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản:

- Số 113000181645 tại ngân hàng Vietinbank CN tỉnh Tuyên Quang.

- Số 8106.2010.02558 tại ngân hàng Agribank CN thành phố Tuyên Quang.

3. Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55, Luật Đất đai 2013 đủ năng lực hành vi dân sự đăng ký đấu giá thông qua mua, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 11/5/2019 đến ngày 29/5/2019 và nộp tiền đặt trước theo quy định.

4. Công bố giá đã trả (đấu giá bằng hình thức gián tiếp) bắt đầu từ 07h30, ngày 01/6/2019 tại UBND thành phố Tuyên Quang.

Điện thoại 02073.816.375 được hướng dẫn.