Ngày 1/6/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Định thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 1/6/2019 do Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định ủy quyền như sau:

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất Dự án đầu tư phát triển đô thị tại Phân khu số 9 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, cụ thể:

- Giá khởi điểm: 

Số
TT

Nội dung

Diện tích
theo QH
được duyệt
(m2)

Đơn giá
đất khởi
điểm
(đồng/m2)

Giá trị quyền
sử dụng đất
khởi điểm
(đồng)

Ghi chú

1

Đất ở chung cư cao cấp(thu tiền sử dụng đất)

336.840,7

1.728.617

582.268.560.312

2

Đất công trình công
cộng dịnh vụ(thu tiền thuê đất trả tiền 01 lần thời hạn 50 năm)

9.828,8

792.378

7.788.124.887

3

Đất trường học(thu tiền thuê đất trả tiền 01 lần thời hạn 50 năm)

33.647,6

792.378

26.661.617.993

4

 

Đất cây xanh

22.995,7

-

Tạm bàn giao
cho Nhà đầu tư
xây dựng theo
quy hoạch chi tiết được duyệt. Sau khi xây dựng hoàn thành thì Nhà đầu tư bàn giao lại cho địa phương quản lý theo quy định

5

Đất đầu mối
hạ tầng kỹ thuật

26.306,3

-

6

Đất giao thông
đơn vị ở

29.762,50

-

Tổng cộng

616.718.303.192

 

- Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận (nộp) hồ sơ sơ tuyển (Hồ sơ phải được niêm phong trước khi nộp) kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 phút, ngày 20/5/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: số 37 Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và phiếu trả giá từ ngày 22/5/2019 đến chậm nhất trước 17 giờ 00 phút ngày 29/5/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: số 37 Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Thời gian, địa điểm đấu giá: 09 giờ 00 phút, ngày 01/6/2019.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Hình thức đấu giá: Được kết hợp thực hiện giữa bỏ phiếu gián tiếp (bỏ phiếu trả giá ngay từ khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá) và đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 của UBND tỉnh Bình Định

- Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định; địa chỉ: 65 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia sơ tuyển: Các tổ chức kinh tế có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá tài sản trên phải nộp hồ sơ gồm (lập thành 02 bộ):

+ Đơn đề nghị tham gia đấu giá, phù hợp với từng dự án cụ thể, trong đó có nội dung cam kết khi trúng đấu giá phải sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, đúng tiến độ do cấp có thẩm quyền quy định.

+ Có cam kết tài trợ vốn vay để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng trong nước, nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác.

+ Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư; có phương án đầu tư xây dựng khả thi, hiệu quả.

+ Có đủ điều kiện về kỹ thuật và năng lực tài chính để thực hiện dự án hoặc phương án đầu tư theo quy định của pháp luật quy định cụ thể tại Phụ lục của Quy chế số 73 ngày 26/4/2019 xét duyệt hồ sơ và tổ chức cuộc đấu giá.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Các tổ chức có nhu cầu đăng ký đấu giá tài sản trên phải đáp ứng đầy đủ điều kiện lựa chọn theo tiêu chí nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư phát triển đô thị tại các phân khu số 9 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội theo Quyết định số 1412/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 và có thông báo đủ điều kiện tham gia đấu giá của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản; Nộp hồ sơ gồm (lập thành 02 bộ): Đơn đề nghị tham gia đấu giá, giấy phép đăng ký kinh doanh (bản sao), giấy nộp thuế (bản photo), chứng minh nhân dân của người đại diện (bản photo) và phiếu trả giá.

+ Nộp khoản tiền đặt trước là 93.000.000.000 đồng (Chín mươi ba tỷ đồng) vào tài khoản số 580.10000.929389 tại Ngân hàng BIDV tỉnh Bình Định và tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 5.000.000 đồng. Thời gian nộp tiền đặt trước: trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.

Mọi chi tiết liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - 37 Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn. ĐT: 0256. 3812837; 3822216; 3814641.