Ngày 16/12/2019, đấu giá vật tư thiết bị dự phòng NM 110MW tại tỉnh Quảng Ninh

(BĐT) - Công ty Đấu Giá Hợp danh Quảng Ninh thông báo bán đấu giá tài sản lần 2 vào ngày 16/12/2019 do Công ty Nhiệt điện Uông Bí ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản thanh lý là lô vật tư thiết bị dự phòng NM 110MW không có nhu cầu sử dụng của Công ty Nhiệt điện Uông Bí có bảng kê chi tiết kèm theo (bán cả lô, không bán riêng lẻ từng tài sản).

- Tổng giá khởi điểm của tài sản (lần 2): 8.624.607.609 đồng (Bằng chữ: Tám tỷ, sáu trăm hai mươi tư triệu, sáu trăm linh bẩy nghìn, sáu trăm linh chín đồng)

- Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, chưa bao gồm chi phí bốc xếp, vận chuyển (Người mua được tài sản phải chịu trách nhiệm thanh toán các khoản chi phí này).

- Người có tài sản đấu giá, địa điểm xem tài sản: Công ty Nhiệt điện Uông Bí – CN Tổng Công ty Phát điện 1; Địa chỉ: Khu 6, phường Quang Trung, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

- Tiền đặt trước: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng chẵn)

- Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá tài sản: 500.000 đồng/hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng cho một hồ sơ).

- Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ, xem tài sản: Từ 8h00 đến 16h00 ngày 28/11/2019 đến 16h00 ngày 13/12/2019.

- Thời gian nộp tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08h00 đến 16h00 các ngày 11/12; 12/12; 13/12/2019.

- Thời gian tổ chức đấu giá: Từ 15 giờ 30 phút ngày 16/12/2019.

- Địa điểm bán, nộp hồ sơ đăng kí tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá: Công ty Đấu Giá hợp danh Quảng Ninh; Địa chỉ: Số 26 phố Văn Lang, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Điện thoại: 0203.3816.731.

* Cách thức tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản. Những người không được đăng ký tham gia đấu giá thực hiện theo quy định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản .

* Điều kiện tham gia đấu giá:

- Có đơn đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ (theo mẫu do Công ty Đấu Giá hợp danh Quảng Ninh phát hành);

- Đối với cá nhân tham gia đấu giá phải có giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân (bản sao có chứng thực hoặc bản gốc để đối chiếu);

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải có: Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, chứng nhận đăng kí mã số thuế, chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật.

- Trong trường hợp là người được uỷ quyền phải có giấy uỷ quyền hợp pháp.

- Cam kết thực hiện đầy đủ những quy định của pháp luật về đấu giá và quy chế của Công ty Đấu Giá hợp danh Quảng Ninh;

- Nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo đúng thời gian quy định.

- Nộp đủ số tiền đặt trước đúng thời gian quy định vào tài khoản của Công ty Đấu Giá hợp danh Quảng Ninh; Số tài khoản: 44010003838368 tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Quảng Ninh.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Phương thức trả giá lên.

Ngày 16/12/2019, đấu giá vật tư thiết bị dự phòng NM 110MW tại tỉnh Quảng Ninh - ảnh 1
Ngày 16/12/2019, đấu giá vật tư thiết bị dự phòng NM 110MW tại tỉnh Quảng Ninh - ảnh 2
Ngày 16/12/2019, đấu giá vật tư thiết bị dự phòng NM 110MW tại tỉnh Quảng Ninh - ảnh 3
Ngày 16/12/2019, đấu giá vật tư thiết bị dự phòng NM 110MW tại tỉnh Quảng Ninh - ảnh 4
Ngày 16/12/2019, đấu giá vật tư thiết bị dự phòng NM 110MW tại tỉnh Quảng Ninh - ảnh 5
Ngày 16/12/2019, đấu giá vật tư thiết bị dự phòng NM 110MW tại tỉnh Quảng Ninh - ảnh 6
Ngày 16/12/2019, đấu giá vật tư thiết bị dự phòng NM 110MW tại tỉnh Quảng Ninh - ảnh 7
Ngày 16/12/2019, đấu giá vật tư thiết bị dự phòng NM 110MW tại tỉnh Quảng Ninh - ảnh 8
Ngày 16/12/2019, đấu giá vật tư thiết bị dự phòng NM 110MW tại tỉnh Quảng Ninh - ảnh 9
Ngày 16/12/2019, đấu giá vật tư thiết bị dự phòng NM 110MW tại tỉnh Quảng Ninh - ảnh 10
Ngày 16/12/2019, đấu giá vật tư thiết bị dự phòng NM 110MW tại tỉnh Quảng Ninh - ảnh 11
Ngày 16/12/2019, đấu giá vật tư thiết bị dự phòng NM 110MW tại tỉnh Quảng Ninh - ảnh 12