Ngày 16/12/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 16/12/2019 do UBND thị xã Phú Thọ ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Phú Thọ. Địa chỉ: Tầng 1, Sở Tư pháp, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0210 3844 209.

2. Người có tài sản đấu giá: UBND thị xã Phú Thọ. Địa chỉ: Đường Bạch Đằng, phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

3. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản, tiền hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước: Quyền sử dụng 17 ô đất ở thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật nhà ở và dịch vụ ven đường 35M thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ, cụ thể như sau:

STT

Tên thửa đất
(ô đất)

Diện tích
(m
2)

Giá khởi điểm (đ/m2)

Tổng sốtiền theo

giá khởi điểm

Tiền đặt trước (đ)

Tiền hồ sơ (đ)

Bước giá

(đ/m2)

Khu nhà ở liền kề CL22

1

Ô số 48

120,0

3.500.000

420.000.000

80.000.000

200.000

500.000

2

Ô số 49

120,0

3.500.000

420.000.000

80.000.000

200.000

500.000

3

Ô số 50

120,0

3.500.000

420.000.000

80.000.000

200.000

500.000

4

Ô số 51

120,0

3.500.000

420.000.000

80.000.000

200.000

500.000

5

Ô số 52

120,0

3.500.000

420.000.000

80.000.000

200.000

500.000

6

Ô số 53

120,0

3.500.000

420.000.000

80.000.000

200.000

500.000

7

Ô số 54

120,0

3.500.000

420.000.000

80.000.000

200.000

500.000

8

Ô số 55

120,0

3.500.000

420.000.000

80.000.000

200.000

500.000

9

Ô số 56

120,0

3.500.000

420.000.000

80.000.000

200.000

500.000

10

Ô số 57

120,0

3.500.000

420.000.000

80.000.000

200.000

500.000

11

Ô số58

120,0

3.500.000

420.000.000

80.000.000

200.000

500.000

12

Ô số 59

120,0

3.500.000

420.000.000

80.000.000

200.000

500.000

13

Ô số 60

120,0

3.500.000

420.000.000

80.000.000

200.000

500.000

14

Ô số 61

120,0

3.500.000

420.000.000

80.000.000

200.000

500.000

15

Ô số 62

120,0

3.500.000

420.000.000

80.000.000

200.000

500.000

16

Ô số 63

120,0

3.500.000

420.000.000

80.000.000

200.000

500.000

17

Ô số 64

115,0

4.000.000

460.000.000

80.000.000

200.000

500.000

* Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của các ô đất đấu giá: Đất đã được UBND thị xã Phú Thọ thực hiện thu hồi, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng chuyển mục đích sử dụng thành đất ở.

4. Bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tổ chức bán hồ sơ tham gia đấu giá tại: Trụ sở làm việc của Trung tâm và Phòng Tài chính Kế hoạch - UBND thị xã Phú Thọ từ ngày 20/11/2019 đến 16h30p ngày 13/12/2019.

5. Xem tài sản: khách hàng liên hệ để xem thực địa ô đất trong hai ngày 27/11/2019 và 28/11/2019.

6. Nộp tiền đặt trước: Từ ngày 11/12/2019 đến ngày13/12/2019.

(Tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá phải được báo có vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản vào thời hạn chốt là: 16h30 phút, ngày 13/12/2019).

Nộp vào tài khoản số: 114002775102 tại Vietinbank thị xã Phú Thọ.

Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

Khách hàng nộp bản sao, hoặc bản photo kèm bản chính để đối chiếu chứng từ nộp tiền đặt trước tại điểm thu hồ sơ đến 16h30p ngày 13/12/2019.

7. Đăng ký tham gia đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tổ chức thu hồ sơ tham gia đấu giá tại Trụ sở làm việc của Trung tâm và Phòng Tài chính Kế hoạch - UBND thị xã Phú Thọ từ ngày 20/11/2019 đến 16h30p ngày 13/12/2019.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và pháp luật liên quan đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc trực tiếp nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Bắt đầu vào hồi 07h30 phút ngày 16/12/2019 tại Hội trường UBND thị xã Phú Thọ

(Đề nghị khách hàng tham gia đấu giá có mặt trước 15 phút tại địa điểm tổ chức đấu giá để làm thủ tục)

9. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, tầng 1 Sở Tư pháp, điện thoại: 02103844029 Hoặc: Phòng Tài chính kế hoạch, UBND thị xã Phú Thọ.

Lưu ý: Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ làm việc hành chính.