Ngày 16/12/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội

(BĐT) - Trung tâm PTQĐ huyện Sóc Sơn phối hợp với Công ty CP Đấu giá số 5 - Quốc gia thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất tại Khu tái định cư thôn Bắc Hạ, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội vào ngày 16/12/2018 như sau:

1. Khu đất đấu giá: Nhóm 1 gồm 03 thửa đất (thửa 1, thửa 2, thửa 64), giá khởi điểm: 8.000.000 đ/ m2, tiền đặt trước: 180.000.000 đ/ thửa đất;  Nhóm 2 gồm 03 thửa (từ thửa 61 đến thửa 63), giá khởi điểm: 8.000.000 đ/ m2, tiền đặt trước: 110.000.000 đ/ thửa đất; Nhóm 3 gồm 36 thửa đất (từ thửa 3 đến thửa 17; thửa 29, thửa 30; từ thửa 42 đến thửa 60), giá khởi điểm 4.600.000 đ/ m2, tiền đặt trước: 90.000.000 đ; Nhóm 4 gồm 22 thửa đất (từ thửa 18 đến thửa 28 và từ thửa 31 đến thửa 41), giá khởi điểm: 4.600.000 đ/ m2, tiền đặt trước: 70.000.000 đ/ thửa đất; Nhóm 5 gồm thửa 65, giá khởi điểm: 4.600.000 đ/ m2, tiền đặt trước: 40.000.000 đ/ thửa đất.

Bước giá áp dụng chung: 100.000 đ/ m2.

2. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng, phương thức trả giá lên.

3. Phát hành hồ sơ mời đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Ngày 20/11/2018 đến 11h00, 14/12/2018 (giờ hành chính) tại Trung tâm PTQĐ huyện Sóc Sơn.

Tham khảo thông tin hồ sơ tại cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (http://www.tnmtnd.hanoi.gov.vn) và UBND huyện Sóc Sơn (http://www.socson.hanoi.gov.vn).

Nộp hồ sơ đăng ký đấu giá trực tiếp hoặc gửi thư đảm bảo đến địa chỉ tại Trung tâm PTQĐ huyện Sóc Sơn.

4. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 12/12/2018 đến 11h00, ngày 14/12/2018 (giờ hành chính). Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản vào tài khoản theo thông tin sau: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Sóc Sơn. Số TK: 3160.201.004.437 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Sóc Sơn.

5. Thời gian, địa điểm xem xét thực địa khu đất đấu giá: Trong 02 ngày, ngày 13/12 và 14/12/2018 (giờ hành chính) tại khu đất đấu giá.

6. Tổ chức cuộc đấu giá (dự kiến): 08h30’, ngày 16/12/2018 (Chủ nhật) tại Hội trường UBND huyện Sóc Sơn.

* Liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Sóc Sơn. Địa chỉ: Tổ 9, thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Điện thoại: 024 3.595 5570 hoặc Công ty CP Đấu giá số 5 – Quốc gia. ĐT: 0243.7622.619.