Ngày 16/11/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 16/11/2019 do UBND xã Xuân Quan, huyện Văn Giang ủy quyền như sau:

1. Tên của tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt.

2. Tên đơn vị có tài sản đấu giá: UBND xã Xuân Quan.                            

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở gồm 15 suất tại xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên:

- Vị trí số 01, thôn 4: Đấu 5 suất. Giá khởi điểm (GKĐ): 13.000.000 đồng/m2 và 15.000.000 đồng/m2;

- Vị trí số 2, thôn 4: Đấu 3 suất. GKĐ: 12.000.000 đồng/m2;

- Vị trí số 3, thôn 4: Đấu 2 suất. GKĐ: 15.000.000 đồng/m2;

- Vị trí số 4, thôn 5: Đấu 2 suất. GKĐ: 10.000.000 đồng/m2;

- Vị trí số 5, thôn 11: Đấu 2 suất. GKĐ: 7.000.000 đồng/m2;

- Vị trí số 6, thôn 12: Đấu 1 suất. GKĐ: 7.000.000 đồng/m2;

Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 150.000.000 đồng/suất.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào hồi 08h00’ thứ Bảy, ngày 16/11/2019 tại Hội trường HĐND - UBND xã Xuân Quan.

5. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp, mở kết quả công khai ngay tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

6. Cách thức đăng ký, thời gian mua hồ sơ, nộp hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện và năng lực đăng ký, mua hồ sơ, nộp hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá theo lịch trình sau:

- Thời gian mua hồ sơ, nộp hồ sơ: Từ ngày 28/10/2019 đến 17 giờ 00 ngày 14/11/2019 (trong giờ hành chính, trừ thứ Bảy, Chủ nhật) tại UBND xã Xuân Quan.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản từ ngày 12/11/2019 đến 16h00, ngày 14/11/2019. Nộp tiền mặt cả ngày 14/11/2019 (trong giờ hành chính) tại UBND xã Xuân Quan.

Liên hệ: Phòng TN & MT huyện Văn Giang. ĐT: 0221. 3933154; UBND xã Xuân Quan.

ĐT: 097.5110281 và Công ty Đấu giá HD Lạc Việt. ĐT: 024.32115234.