Ngày 16/11/2018, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày 16/11/2018 như sau:

I. Vị trí, số lô, đặc điểm, quỹ đất đấu giá và cơ quan có tài sản, nơi có tài sản đấu giá:

1. Số lô đất đấu giá: 06 lô đất tại Khu Quy hoạch xen ghép tại các khu dân cư thuộc thôn Diêm Trường và thôn Phụng Chánh, xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Vị trí, địa điểm và hạ tầng kỹ thuật thửa đất đấu giá:

Vị trí: Khu dân cư 1, thôn Diêm Trường; Khu dân cư 3 và 5, thôn Phụng Chánh, xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc.

Hạ tầng kỹ thuật: Tương đối đầy đủ, đã có điện, nước và đường giao thông.

Thông tin quy hoạch: Thực hiện theo Quyết định số 2905/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của UBND huyện Phú Lộc về việc phê duyệt quy hoạch phân lô xen ghép tại các khu dân cư thuộc thôn Diêm Trường và thôn Phụng Chánh, xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, với nộp dung chỉ giới xây dựng: Lùi ≥3,0m so với chỉ giới đường đỏ.

Hiện trạng sử dụng đất: Đất quy hoạch đấu giá theo chi tiết quy hoạch được Uỷ ban nhân dân huyện Phú Lộc phê duyệt.

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn; Thời gian sử dụng đất: Lâu dài.

4. Cơ quan có tài sản đấu giá và nơi có tài sản đấu giá:

a. Cơ quan có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc, địa chỉ: tầng 3, trụ sở HĐND và UBND huyện Phú Lộc - 116 Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Nơi có tài sản đấu giá: xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

II. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước và nơi có tài sản đấu giá: 

STT

Ký hiệu lô đất đấu giá

Diện tích (m2/lô)

Giá khởi điểm (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Tiền đặt trước (đồng/lô)

Bước giá (đồng/lô)

Ghi chú

Xã Vinh Hưng:

I

Khu dân cư 1, thôn Diêm Trường (03 lôđất)

1

Lô số A1

211,6

300.000

63.480.000

9.000.000

3.000.000

2

Lô số A2

218,4

300.000

65.520.000

9.000.000

3.000.000

3

Lô số A3

225,2

300.000

67.560.000

9.000.000

3.000.000

II

Khu dân cư 3, thôn PhụngChánh (01 lô đất)

1

Lô số C01

206,2

250.000

51.550.000

7.000.000

2.000.000

2

Lô số C03

256,8

250.000

64.200.000

9.000.000

3.000.000

III

Khu dân cư 5, thôn Phụng Chánh (03 lô đất)

1

Lô số E05

162,8

350.000

56.980.000

8.000.000

2.000.000

Tổng cộng: 06 lô đất.

369.290.000

III. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, bán hồ sơ, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đấu giá cho đến ngày 12/11/2018 tại vị trí các lô đất tại Khu dân cư 1, thôn Diêm Trường; Khu dân cư 3 và 5, thôn Phụng Chánh, xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết thông báo đấu giá cho đến 16 giờ 30 ngày 13/11/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước: 

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ đối với lô đất có giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm từ 200.000.000 đồng trở xuống.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp mức tiền đặt trước đấu giá theo quy định tại Mục II Thông báo đấu giá này từ ngày 13 tháng 11 năm 2018 đến trước 11 giờ 00 ngày 15 tháng 11 năm 2018; Và nộp vào Tài khoản số: 0179 5989 9999 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên việt (Lienvietpostbank) Chi nhánh Huế; Hoặc Tài khoản số: 1000.10.797979 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc dân (NCB) Chi nhánh Huế; Hoặc tài khoản số: 1005002358 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế; Người tham gia đấu giá có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định tại thông báo (Tiền đặt trước được xác định theo giấy xác nhận của Ngân hàng và được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, hạn cuối đến trước 11 giờ 00 ngày 15/11/2018, được chuyển lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản khi đăng ký, tham gia đấu giá).

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết thông báo đấu giá tài sản cho đến 16 giờ 30 ngày 13/11/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc.

- Từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 13/11/2018, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc.

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ban hành.

c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định tại Quy chế cuộc đấu giá và thông báo đấu giá. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

IV. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 ngày 16 tháng 11 năm 2018 tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc; Địa chỉ 116 Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc, địa chỉ: tầng 3, trụ sở HĐND và UBND huyện Phú Lộc - 116 Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234.3683889 hoặc UBND xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc./.