Ngày 16/11/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 16/11/2018 do Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Tân Châu ủy quyền như sau:

Vào lúc 09 giờ 00 ngày 16 tháng 11 năm 2018, tại Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Tân Châu, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất của người có tài sản đấu giá là Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Tân Châu (địa chỉ: khóm Long Thạnh C, phường Long Hưng, TX.Tân Châu, An Giang):

Cho thuê quyền sử dụng đất Khu đất tọa lạc tại khóm Long Thị C, phường Long Hưng, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Cụ thể như sau:

+ Diện tích khu đất cho thuê: 3.769,9m2 đất, (thuộc thửa số 207, tờ bản đồ số 6, theo trích lục hồ sơ địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai - Chi nhánh Tân Châu lập ngày 21/6/2018).

+ Loại đất: Đất Thương mại dịch vụ (TMD).

+ Mục đích sử dụng: Cho thuê đất sử dụng vào mục đích thương mại dịch vụ (xây dựng Trung tâm dịch vụ và thương mại nhà hàng khách sạn 3 Sao Tân Châu - An Giang).

+ Thời hạn cho thuê đất: 50 (năm mươi) năm.

+ Phương thức nộp tiền thuê đất: Trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Giá khởi điểm của tài sản (cho cả thời hạn thuê đất): 25.255.594.000đồng.

* Thời hạn nộp tiền sử dụng đất: Người trúng đấu giá phải nộp đủ tiền thuê đất trong thời hạn được ghi trong Thông báo nộp tiền thuê đất của cơ quan Thuế sau khi có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền. Cơ quan Thuế gửi thông báo nộp tiền thuê đất bằng văn bản cho người trúng đấu giá.

Các thông tin khác về tài sản và cuộc đấu giá:

* Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và mua hồ sơ tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân mua và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Tân Châu trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 13/11/2018 và nộp tiền đặt trước trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp Trung tâm và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác).

* Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: Ngày 01 và 02/11 tại Trung tâm và nơi tài sản tọa lạc.

* Tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá: 1.000.000đồng/1 hồ sơ.

* Tiền đặt trước: 10% (mười phần trăm) trên giá khởi điểm của tài sản đấu giá (đồng/1 hồ sơ).

* Phương thức đấu giá: trả giá lên; Hình thức đấu giá: trả giá trực tiếp bằng lời nói.

* Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Tân Châu.

Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 Nguyễn Thái Học, P.Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 0296 3 857 763. Website: www.daugiaangiang.gov.vn ./.