Ngày 16/11/2018, đấu giá quyền sử dụng 3 lô đất tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 16/11/2018 do Trung tâm phát triển quỹ đất – Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Đăng ủy quyền như sau: