Ngày 16/11/2018, đấu giá khoản nợ phải thu của DATC tại Công ty Hải Ngọc và Công ty Phúc Thanh Long

(BĐT) - Công ty TNHH TV và DV BĐGTS Nguyên Tâm thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 16/11/2018 do Công ty TNHH Mua Bán Nợ Việt Nam ủy quyền như sau:

Công ty TNHH TV và DV BĐG TS Nguyên Tâm - Số E2-26, đường số 05, KDC 586, P.Phú Thứ, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ.

Người có tài sản đấu giá: Công ty TNHH Mua Bán Nợ Việt Nam – Số 51 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Tên tài sản đấu giá: Giá trị khoản nợ phải thu của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) tại Công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại – Xuất nhập khẩu Hải Ngọc (Công ty Hải Ngọc) và Công ty TNHH Phúc Thanh Long (Công ty Phúc Thanh Long): 

TT

CHỈ TIÊU

SỐ TIỀN (ĐỒNG)

GHI CHÚ

Tổng giá trị khoản nợ phải thu

185.424.529.408

1

Công ty Hải Ngọc

87.042.047.123

Ngày 31/12/2014

+ Nợ gốc

49.998.611.170

+ Nợ lãi

37.043.435.953

2

Công ty Phúc Thanh Long

98.382.482.285

Ngày 31/12/2017

+ Nợ gốc

47.396.911.480

+ Nợ lãi

50.985.570.805

> Giá trị khoản nợ tại Công ty Phúc Thanh Long: Ghi nhận theo biên bản xác nhận công nợ thời điểm 31/12/2017 giữa DATC và bên được ủy quyền là Công ty Cổ phần Phúc Long.

> Giá trị khoản nợ tại Công ty Hải Ngọc: Giá trị khoản nợ là giá trị theo biên bản xác nhận công nợ thời điểm 31/12/2014 đã ký giữa DATC và Công ty Hải Ngọc. Do khoản nợ đang được Cục thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh thụ lý nên người mua được khoản nợ có trách nhiệm liên hệ với cơ quan thi hành án để đề nghị xác nhận số liệu công nợ tại Công ty Hải Ngọc.

- Giá khởi điểm: 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng).

* Thông tin tài sản bảo đảm: Tài sản bảo đảm thuộc quyền sở hữu, sử dụng của bên thứ ba là Công ty Cổ phần Phúc Long, cụ thể như sau:

- Thửa đất số 01: Quyền sử dụng 965 m2 đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 031599 (số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: T00773) do Sở Tài nguyên và Môi Trường thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 24/12/2008 cho Công ty cổ phần Thương mai dịch vụ và Xây Dựng. Đã chỉnh lý chuyển nhượng cho Công ty cổ phần Phúc Long ngày 05/06/2009 theo Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (không có tài sản gắn liền với đất) số 3321 ngày 19/12/2009:

+ Thửa đất số: một phần thửa số 5.

+ Tờ bản đồ số: 98, Bộ địa chính, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức.

+ Địa chỉ thửa đất: phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

+ Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 965 m2; Sử dụng chung: 0 m2.

+ Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh.

+ Thời hạn sử dụng: 50 năm (kể từ ngày 11/12/2008).

+ Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, đã nộp tiền sử dụng đất.

- Thửa đất số 02: Quyền sử dụng 14.111 m2 đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 031600 (số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: T00774) do Sở Tài nguyên và Môi Trường thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 24/12/2008 cho Công ty cổ phần Thương mai dịch vụ và Xây Dựng. Đã chỉnh lý chuyển nhượng cho Công ty cổ phần Phúc Long ngày 05/06/2009 theo Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (không có tài sản gắn liền với đất) số 3321 ngày 19/12/2009:

+ Thửa đất số: một phần thửa số 01 và số 04.

+ Tờ bản đồ số: 98, Bộ địa chính, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức.

+ Địa chỉ thửa đất: phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

+Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 14.111 m2; Sử dụng chung: 0 m2.

- Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh.

- Thời hạn sử dụng: 50 năm (Kể từ ngày 11/12/2008).

- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, đã nộp tiền sử dụng đất.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá tài sản: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ.

Tiền đặt trước: 20 % giá khởi điểm tài sản;

Thời gian xem tài sản đấu giá: Từ ngày 19/10/2018 – ngày 13/11/2018 (Giờ hành chính), tại nơi có tài sản; tại nơi tọa lạc của tài sản.

Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Đến hết ngày 13/11/2018 (Giờ hành chính);

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 13/11/2018 đến ngày 15/11/2018 (Giờ hành chính); (Tuy nhiên khách hàng tham gia đấu giá có thể nộp tiền đặt trước trong thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá nhưng phải có thỏa thuận đồng ý của Công ty TNHH TV và DV BĐG TS Nguyên Tâm. Tiền đặt trước tham gia đấu giá khách hàng nộp vào tài khoản số0111000226460 của Công ty TNHH TV và DV BĐG TS Nguyên Tâm mở tại Vietcombank CN Cần Thơ trước ngày đấu giá).

Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14 giờ 00 ngày 16/11/2018 – Tại Số 158 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều kiện và cách thức tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu và đủ điều kiện tham gia đấu giá liên hệ trực tiếp Công ty mua hồ sơ và nộp tiền đặt trước theo quy định; Đối với cá nhân: Nộp bản sao giấy CMND, sổ hộ khẩu; Đối với tổ chức: Nộp giấy CMND của người đại diện theo pháp luật; giấy phép đăng ký kinh doanh. Lưu ý: Mang bản chính để đối chiếu;

Hình thức và phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Địa điểm bán hồ sơ tham gia, đăng ký tham gia đấu giá: Tại Công ty TNHH TV và DV BĐG TS Nguyên Tâm - Số E2-26, đường số 05, KDC 586, P.Phú Thứ, Q.Cái Răng, Tp.Cần Thơ.

Khách hàng có nhu cầu xem, đăng ký tham gia đấu giá xin liên hệ tại Văn phòng Công ty hoặc điện thoại số 0292(3).917.786 để biết thêm chi tiết.