Ngày 16/11/2018, đấu giá cho thuê 2 trụ sở cũ là Trụ sở Sở Nội vụ và Trụ sở Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Lào Cai

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 16/11/2018 do Sở Tài chính tỉnh Lào Cai ủy quyền như sau:     

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai - Địa chỉ: Tổ 5, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Lào Cai - Địa chỉ: Trụ sở khối 10, đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

3. Tên tài sản, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá và bước giá quy định:

3.1. Tên tài sản (gồm 02 tài sản): Đấu giá cho thuê 02 trụ sở cũ là Trụ sở Sở Nội vụ và Trụ sở Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Lào Cai. Cụ thể như sau:

a. Đấu giá cho thuê trụ sở cũ Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai:

- Địa chỉ: Đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai;

- Vị trí trụ sở: Tiếp giáp 02 mặt đường là đường Hoàng Liên và đường Trung Đô;

- Tổng diện tích đất là: 1.152,6m2 (không xác định giá thuê đất trong giá thuê trụ sở);

- Trụ sở cho thuê gồm: 01 nhà làm việc xây 03 tầng, diện tích sàn: 1.001,5m2, đưa vào sử dụng năm 1995; 01 nhà xây cấp IV 01 tầng, diện tích sàn 113m2, đưa vào sử dụng năm 1995; 01 nhà phụ trợ, diện tích sàn 28,5m2, đưa vào sử dụng năm 1995 (đã xuống cấp không tính vào giá thuê trụ sở);

- Mục đích cho thuê trụ sở: Sử dụng cho mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ hoặc làm văn phòng cơ quan, doanh nghiệp;

- Thời gian cho thuê: Tối đa là 05 (năm) năm.

- Hình thức cho thuê trụ sở: Đấu giá cho thuê trụ sở (nộp tiền 01 lần/01 năm).

b. Đấu giá cho thuê trụ sở cũ Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Lào Cai.

- Địa chỉ: Đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai;

- Vị trí trụ sở: Tiếp giáp 01 mặt đường là đường Hoàng Liên;

- Tổng diện tích đất là: 1.513,2m2 (không xác định giá thuê đất trong giá thuê trụ sở);

- Trụ sở cho thuê gồm: 01 nhà làm việc cấp III xây 03 tầng, đưa vào sử dụng năm 1997; 01 nhà xây cấp IV 01 tầng, diện tích sàn 48m2; 01 nhà cấp IV (đã xuống cấp không tính vào giá thuê trụ sở);

- Mục đích cho thuê trụ sở: Sử dụng cho mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ hoặc làm văn phòng cơ quan, doanh nghiệp;

- Thời gian cho thuê: Tối đa là 05 (năm) năm.

- Hình thức cho thuê trụ sở: Đấu giá cho thuê trụ sở (nộp tiền 01 lần/01 năm).

3.2. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Giá khởi điểm:

+ Đối với giá cho thuê trụ sở cũ Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai:

- Giá khởi điểm đấu giá cho thuê năm thứ nhất: 507.552.000 đồng (Năm trăm linh bẩy triệu, năm trăm năm mươi hai nghìn đồng chẵn) - Đã bao gồm cả thuế VAT.

+ Đối với giá cho thuê trụ sở cũ Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Lào Cai:

- Giá khởi điểm đấu giá cho thuê năm thứ nhất: 274.296.000 đồng (Hai trăm bẩy mươi tư triệu, hai trăm chín mươi sáu nghìn đồng chẵn) - Đã bao gồm cả thuế VAT.

+ Lưu ý về áp dụng đơn giá cho thuê trụ sở cũ:

- Giá thuê năm thứ nhất: Áp dụng giá trúng đấu giá cho thuê trụ sở trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê trụ sở.

- Giá thuê từ năm thứ hai trở đi đến hết 05 năm: Điều chỉnh tăng thêm 8% mỗi năm so với giá thuê năm trước liền kề.

b. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: Mức thu theo quy định tại điểm a, khoản 2 Điều 3 Thông tư số 48/2017/TT-BTC, ngày 15/5/2017, cụ thể là: 500.000 đồng/ hồ sơ.

c. Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 06/11/2018 đến ngày 09/11/2018, khách hàng liên hệ với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai để được hướng dẫn.

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Từ ngày 26/10/2018 đến hêt ngày 12/11/2018 trong giờ hành chính tại Phòng Nghiệp vụ tầng II, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai.

5. Thời gian, địa điểm nhận đăng ký tham gia đấu giá, nhận tiền đặt trước và công bố giá:

- Thời gian nhận đăng ký tham gia đấu giá qua đường Bưu điện: Hạn cuối cùng đến 16 giờ 30 phút ngày 15/11/2018 (tính theo dấu đến của Bưu điện).

- Địa điểm nhận hồ sơ của Bưu điện: Tại Phòng Nghiệp vụ tầng II, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai.

- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 13/11/2018 đến ngày 15/11/2018, Nộp vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai, tài khoản số: 37510000114453 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lào Cai; Địa chỉ: Phố 30 tháng 4, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

- Thời gian, địa điểm công bố giá: Vào hồi 10 giờ 00 phút, ngày 16/11/2018 tại Phòng đấu giá tầng II, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai.

6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mình tham gia đấu giá

7. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp gửi qua đường bưu điện

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ theo số điện thoại:

0214.3824. 914 - 0214.3663.168.