Ngày 16/10/2019, đấu giá tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước tại tỉnh Thái Bình

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 16/10/2019 do Phòng PC 03 Công an tỉnh Thái Bình ủy quyền như sau:

1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình. Số 06, phố Hai Bà Trưng, Thành phố Thái Bình - Điện thoại: 02273.743.199.

2. Tài sản đấu giá: Tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước có trong Quyết định sau:

+ Tài sản đấu giá là động sản có trong Quyết định số 1711/QĐ-XPHC ngày 18/9/2019 của Công an tỉnh Thái Bình về xử phạt vi phạm hành chính (Có bảng kê chi tiết tài sản kèm theo).

Giá khởi điểm: 49.650.000 đồng (Bốn mươi chín triệu sáu trăm năm mươi đồng).

Giá khởi điểm và giá trúng đấu giá chưa bao gồm các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định. Người trúng đấu giá phải chịu các khoản thuế, phí, lệ phí trên (nếu có).

3. Thời gian, địa điểm đăng ký, nộp hồ sơ tham gia đấu giá

- Thời gian đăng ký, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 04/10/2019 đến ngày 11/10/2019 (Giờ hành chính các ngày làm việc); theo Điều 53 Luật đấu giá tài sản đấu giá theo thủ tục rút gọn.

- Tiền bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: 100.000đ/hồ sơ (Một trăm nghìn đồng một bộ hồ sơ) Quy định tại Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.

- Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình – Số 06, phố Hai Bà Trưng thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

4. Thời gian xem tài sản đấu giá: Nơi có tài sản tổ chức cho những người đăng ký tham gia đấu giá xem tài sản từ hồi 14 giờ ngày 11/10/2019. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem hoặc tự xem tài sản thì phải chịu trách nhiệm về chất lượng, tình trạng tài sản khi trúng đấu giá.

5. Thời gian nộp tiền đặt trước:

- Số tiền đặt trước: 9.900.000đ (Chín triệu chín trăm nghìn đồng chẵn)

- Thời gian nộp: Ngày 14/10/2019 đến ngày 15/10/2019

- Số tiền đặt trước được nộp vào tài khoản số 100002818188 của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình tại Ngân hàng TMCP (NCB) Quốc Dân Việt Nam chi nhánh Thái Bình.

6. Thời gian tổ chức đấu giá tài sản: Ngày 16/10/2019.

7. Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình.

Địa chỉ: Số 06 phố Hai Bà Trưng, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

8. Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo Quy chế cuộc đấu giá có nhu cầu mua tài sản thì mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình.

9 Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu 01 vòng trực tiếp tại cuộc đấu giá.

10. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

Kính mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản đến tham gia đấu giá.

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình

Địa chỉ: Số 06 phố Hai Bà Trưng, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 02273.743.199.