Ngày 16/10/2018, đấu giá Mủ đông cao su nguyên liệu tại tỉnh Lai Châu

(BĐT) - Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 16/10/2018 như sau:

Người có tài sản đấu giá: Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu. Địa chỉ: Đường Thanh Niên, Tổ 5,  phường Tân Phong, TP. Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

1. Tên tài sản đấu giá: Mủ đông cao su nguyên liệu (Bán theo hiện trạng thực tế).

- Khối lượng: 300 tấn mủ quy khô.

- Giá khởi điểm: 7.530.000.000 đồng (Bảy tỷ, năm trăm ba mươi triệu đồng).

2. Tiền đặt trước: 753.000.0000 đồng/ hồ sơ.

Tiền đặt trước nộp vào tài khoản Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu trước 9 giờ 00, ngày 16 tháng 10 năm 2018 (giờ hành chính). Số tài khoản: 3621.0000062886 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Lai Châu.

3. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày thông báo đến hết ngày 15/10/2018 (giờ hành chính), tại Kho hàng Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày 15/10/2018 (giờ hành chính) tại Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá nộp hồ sơ trực tiếp tại Công ty.

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Người không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản.

6. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: 09 giờ 00, ngày 16/10/2018, tại Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu. Địa chỉ: Đường Thanh Niên, Tổ 5, phường Tân Phong, TP. Lai Châu, tỉnh Lai Châu. Điện thoại: 02133.793.963.