Ngày 16/01/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng (thuộc Sở Tư pháp TP. Hải Phòng) thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 16/01/2019 do Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng ủy quyền như sau:

Tài sản đấu giá gồm:

Quyền sử dụng 351,85 m2  đất (trong đó đất ở lâu dài: 326,65 m2 , đất trồng cây lâu năm:  28,2 m2) và tài sản trên đất thuộc thửa đất số 60, tờ bản đồ số 12 tại tổ 37, Khu 3, Phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Giá khởi điểm: 27.527.850.000 đồng.

Tiền đặt trước: 3.400.000.000 đồng.

(Đặc điểm chi tiết của tài sản được thể hiện tại hồ sơ đấu giá).

Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng.

Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá phải có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Thời gian cho tham khảo, bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá: Từ ngày 08/01/2019 đến ngày 14/01/2019 (trong giờ hành chính).

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 09/01/2019 và ngày 10/01/2019 (trong giờ hành chính) tại địa chỉ của tài sản.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 11, 14/01/2019 và ngày 15/01/2019 (trong giờ hành chính).

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Từ 08 giờ 30, ngày 16/01/2019.

Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức cuộc đấu giá tài sản: Tại Trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng. Địa chỉ: Số 112 Đường Lê Duẩn, quận Kiến An, TP. Hải Phòng.

Mọi chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ trên. Điện thoại liên hệ: (0225)3678680; 0985307712.