Ngày 15/8/2019, đấu giá bán cổ phần Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP

(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội (HNX) thông báo bán đấu giá cổ phần Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP do Tổng Công ty đầu tư kinh doanh vốn nhà nuớc (SCIC) sở hữu vào ngày 15/8/2019 như sau:

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty đầu tư kinh doanh vốn nhà nuớc

Tên doanh nghiệp đấu giá: Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP

Địa chỉ: 58 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường ĐaKao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật; sản xuất giấy nhãn, bìa nhãn, bao bì từ giấy và bìa; sản xuất sản phẩm từ plastic; ...

Vốn điều lệ: 1.218.000.000.000 đồng

Hình thức đấu giá: Đấu giá trọn lô

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 22.300 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:      44.211.900 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:     44.211.900 cổ phần

Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ năng lực cho SCIC:

+ Thời gian: từ 26/07/2019 đến 16 giờ ngày 05/08/2019

+ Địa điểm: trụ sở SCIC, tầng 23 tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

 + Thời gian: Từ ngày 08/08/2019 đến 16h00 ngày 14/08/2019

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian:          Từ 9h00 đến 14h00 ngày 15/08/2019

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian:          14h30 ngày 15/08/2019

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần:      Đảm bảo SCIC nhận được tiền thanh toán mua cổ phần trong ngày 22/08/2019

Thời gian hoàn tiền đặt cọc:    Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày đấu giá