Ngày 15/3/2019, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

(BĐT) - Công ty CP Đấu giá và Dịch vụ tài sản Đồng Nai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 15/03/2019 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nhơn Trạch ủy quyền như sau:

Bên có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nhơn Trạch. Địa chỉ: Đường Nguyễn Hữu Cảnh, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

- Tài sản 2.1: QSDĐ, DT 5.006 m2 (Đất trồng lúa) thửa số 111, tờ bản đồ số 12 địa chính xã Long Tân. Giá khởi điểm: 1.126.350.000 đồng. Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng. Tiền đặt trước: 225.300.000 đồng.

- Tài sản 2.2:  QSDĐ, DT 3.057 m2 (Đất trồng lúa) thửa số 38, tờ bản đồ số 01 địa chính xã Phú Hội. Giá khởi điểm: 687.825.000 đồng. Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng. Tiền đặt trước: 137.600.000 đồng.

Tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký đấu giá mua tài sản: Từ ngày 20/02/2019 đến 16 giờ 00”, ngày 12/03/2019.

Thời gian dự kiến đấu giá: Ngày 15/03/2019. Đấu giá bằng phương thức trả giá lên.

Điện thoại liên hệ: 0251.6250084 – 0973696982.