Ngày 15/3/2019, đấu giá quyền sử dụng 22 lô đất tại huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/3/2019 do Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Sa Thầy ủy quyền như sau: