Ngày 15/3/2019, đấu giá 158,52 ha cây cao su thanh lý tại tỉnh Bình Dương

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương đấu giá 01 lô cây Cao su  thanh lý của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa vào vào ngày 15/3/2019 như sau:

Tài sản đấu giá: 158,52 ha cây Cao su thanh lý (55.053 cây).

Giá khởi điểm: 38.092.500.000 đồng (Ba mươi tám tỷ, không trăm chín mươi hai triệu, năm trăm ngàn đồng). Giá trên là giá bán trọn cả lô, hàng không thuộc diện chịu thuế VAT; Người mua được tài sản đấu giá phải chịu toàn bộ chi phí cưa cắt, móc gốc, dọn dẹp cành nhánh để bàn giao lại mặt bằng sạch cho người có tài sản.

Thời gian mua hồ sơ, xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Từ khi ra thông báo đến 16 giờ 00 phút, ngày 12/03/2019.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 12/03/2019 đến 16 giờ 00 phút, ngày 14/03/2019 (Khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước kể từ khi ra thông báo).

Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 20% so với giá khởi điểm.

Thời điểm đấu giá: 09 giờ 00 phút, ngày 15/03/2019.

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương - Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương. Địa chỉ: Số 469 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. ĐT: 0274.3859653.