Ngày 15/2/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi

(BĐT) - Công ty TNHH dịch vụ đấu giá AUC Miền Trung thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 15/2/2019 do Chi cục thi hành án dân sự huyện Ba Tơ ủy quyền như sau: