Ngày 15/2/2019, đấu giá Khoản nợ của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam tại BIDV Sở Giao dịch 1

(BĐT) - Công ty CP Đấu giá Việt Nam thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 15/2/2019 do BIDV - Sở Giao dịch 1 ủy quyền như sau:

HD01/2019: Khoản nợ của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng Hợp I  Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Sở Giao dịch 1, bao gồm toàn bộ dư nợ gốc và dư nợ lãi phát sinh đến thời điểm thực hiện giao dịch mua bán nợ. Cụ thể: Tổng dư nợ tính đến hết ngày 30/11/2018 (quy đổi theo tỷ giá USD/VND 23.350) là 121.597.866.497 đồng trong đó dư nợ gốc là 100.036.671.733 đồng, dư nợ lãi và phí phạt chậm trả là 21.561.194.764 đồng theo các hợp đồng cấp tín dụng.

Bên có khoản nợ: BIDV - Sở Giao dịch 1. Số 191 Bà Triệu, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng,  Hà Nội.

Giá khởi điểm: 90.033.300.000 đồng (không chịu thuế GTGT).

Tiền đặt trước: 9.003.330.000 đồng; Bước giá đấu giá: 500.000.000 đồng.

Bán hồ sơ mời đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08h00, ngày 25/01/2019 đến 16h00, ngày 13/02/2019 tại Công ty CP Đấu Giá Việt Nam. Số 4/A13 Đầm Trấu, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Phí hồ sơ tham gia: 500.000 đồng/ hồ sơ.

Xem hồ sơ tài sản: Từ ngày 28/01/2019 và ngày 01/02/2019 (trong giờ hành chính) tại Công ty CP Đấu giá Việt Nam. Số 4/A13 Đầm Trấu, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Nộp tiền đặt trước: Ngày 13/02/2019 ( Báo có Ngân hàng đến 16h00).

Tổ chức đấu giá: 09h00, ngày 15/02/2019 tại số 4/A13 Đầm Trấu, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Địa điểm đăng ký: Công ty CP Đấu giá Việt Nam, số 4-A13 Đầm Trấu, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. ĐT: 024.39842728/ Fax: 024.39842738.