Ngày 15/11/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 15/11/2019 do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Tam Kỳ ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá: Đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất thương mại – dịch vụ Khu đất số 15 – 17 Nguyễn Du, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam:

2. Vị trí khu đất, mục đích sử dụng đất và hình thức cho thuê đất:

a) Vị trí tài sản đấu giá: Số 15 – 17 Nguyễn Du, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

b) Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại – dịch vụ.

c) Thời hạn cho thuê đất: 50 năm.

d) Hình thức cho thuê đất: Đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất trả tiền 01 lần cho thời hạn 50 năm gắn liền với việc thực hiện dự án đầu tư.

3. Ký hiệu thửa đất, diện tích, đơn giá, giá khởi điểm của lô đất đưa ra đấu giá như sau:

TT

Ký hiệukhu đất

Diện tích

(m2)

Đơn giá

(đồng/m2)

Thành tiền

(đồng VNĐ)

Giá khởi điểm

(đồng VNĐ)

01

TMDV

2.211,6

15.290.000

33.815.364.000

33.815.364.000

*Ghi chú: Giá khởi điểm trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ, các chi phí khác mà khách hàng trúng đấu giá phải nộp theo quy định để làm Giấy Chứng nhận QSD đất và ký hợp đồng thuê đất.

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá, hình thức đấu giá và phương thức đấu giá:

a) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 1.000.000 đồng/ 01 hồ sơ ( Một triệu đồng).

b) Tiền đặt trước: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng).

c) Bước giá: 1.000.000.000 đồng.

d) Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín gián tiếp.

e) Phương thức trả giá: Trả giá lên.

5. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (số 88 Trương Chí Cương, P Hòa Thuận, TP Tam Kỳ).

6. Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Tam Kỳ (Số 101 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong thời gian niêm yết, thông báo, khách hàng có nhu cầu thì liên hệ với Công ty để sắp xếp thời gian và bố trí cán bộ hướng dẫn.

8. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, thu tiền bán hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày có Thông báo đấu giá tài sản đến 10h30 ngày 12/11/2019 (trong giờ hành chính các ngày làm việc), tại 02 nơi:

+ Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (số 88 Trương Chí Cương, P Hòa Thuận, TP Tam Kỳ).

+ Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Tam Kỳ (số 101 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

*Khách hàng mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo hướng dẫn, thành phần hồ sơ cụ thể gồm:

Đơn đăng ký tham gia đấu giá;

Bản cam kết thực hiện dự án đầu tư;

Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân của Doanh nghiệp;

Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính;

Giấy tờ chứng minh năng lực về kinh nghiệm;

Hồ sơ đề xuất dự án đầu tư;

Phiếu thu phí mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

9. Thời gian, địa điểm công bố kết quả thẩm định, đánh giá hồ sơ tham gia đấu đấu giá: Vào lúc 16h00 ngày 12/11/2019 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Tam Kỳ (số 101 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Tam Kỳ sẽ Thông báo cụ thể bằng văn bản cụ thể cho từng khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu giá và không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

10. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước và phiếu trả giá (đối với khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu giá): Từ 16h00 ngày 12/11/2019 đến trước 10h00 ngày 15/11/2019 (trong giờ hành chính).

a) Địa điểm nộp phiếu trả giá: tại Trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Tam Kỳ (số 101 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

b) Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số: 111002659507 của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Tam Kỳ tại Ngân hàng Công thương - Chi nhánh Quảng Nam.

11. Thời gian, địa điểm công bố kết quả đấu giá: Dự kiến lúc 15 giờ 00 phút ngày 15/11/2019 tại Hội trường: Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Tam Kỳ (số 101 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

* Chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam; ĐC: (số 88 Trương Chí Cương, P Hòa Thuận, TP Tam Kỳ); Điện thoại: 0235.6338777 hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Tam Kỳ (Anh Quốc – 0905.613755.)