Ngày 15/11/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 15/11/2019 do Hội đồng Phát triển quỹ đất và giám sát đấu giá quyền sử dụng đất huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai ủy quyền như sau:

1- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

2- Bên có tài sản đấu giá: Hội đồng Phát triển quỹ đất và giám sát đấu giá quyền sử dụng đất huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.

3- Tài sản đấu giá: Đấu giá quyền sử dụng đất tại khu quy hoạch chi tiết xây dựng chợ và khu dân cư xung quanh xã Ia Hla, huyện Chư Pưh (Chi tiết theo Phụ lục) Tổng số lô: 117 lô; Tổng diện tích: 13.830 m2; Tổng giá khởi điểm: 12.035.600.000 đồng (Mười hai tỷ, không trăm ba mươi lăm triệu, sáu trăm ngàn đồng).Mục đích sử dụng: Đất ở; Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

4- Địa điểm, thời hạn trưng bày tài sản đấu giá: Xem thực tế tại nơi có lô đất từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 00’ ngày 12/11/2019

5- Địa điểm, thời hạn tham khảo hồ sơ tài sản đấu giá: Tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Chư Pưh từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 00’ ngày 12/11/2019.

6- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá 100.000 đồng. Tiền đặt trước 5% giá khởi điểm, Nộp trong vòng 03 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá vào tài khoản Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Gia Lai số: 5000 201 005549 tại Agribank Chi nhánh tỉnh Gia Lai.

7- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đến 16 giờ 00’ ngày 12/11/2019 tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Chư Pưh và Trung tâm; Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định; Đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ cho Trung tâm tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Chư Pưh.

8- Thời gian, địa điểm dự kiến đấu giá tài sản: 8 giờ 30’ ngày 15/11/2019, tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Chư Pưh.

9- Hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá. Phương thức trả giá lên.

10- Đối tượng tham gia đấu giá: Bao gồm tất cả các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật có nhu cầu đấu giá, sử dụng đất đúng mục đích theo phương án được phê duyệt.

11- Nộp tiền trúng đấu giá: Người trúng đấu giá phải nộp đủ số tiền trúng đấu giá (một lần) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tổ chức đấu giá.

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Gia Lai (số 46 - Lê Thánh Tôn, thành phố Pleiku); ĐT: 02693 826628 hoặc Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Chư Pưh.

Lưu ý: Khách hàng đăng ký đấu giá phải nộp bản phô tô CMND và sổ hộ khẩu (đối với cá nhân), đối với pháp nhân phải có giấy đăng ký kinh doanh, mang bản chính để đối chiếu khi dự đấu giá.

Ngày 15/11/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai - ảnh 1
Ngày 15/11/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai - ảnh 2
Ngày 15/11/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai - ảnh 3
Ngày 15/11/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai - ảnh 4
Ngày 15/11/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai - ảnh 5
Ngày 15/11/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai - ảnh 6
Ngày 15/11/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai - ảnh 7