Ngày 15/11/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 15/11/2019 do Trung tâm phát triển quỹ đất – Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Đăng ủy quyền như sau:

1/ Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước

2/ Người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất – Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Đăng. Địa chỉ: Thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

3/ Tài sản đấu giá là Quyền sử dụng đất 19 lô đất thuộc Khu tái định cư thôn 3, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước:

- Tổng diện tích: 4.254,10 m2;

- Hạ tầng kỹ thuật: Đã được đầu tư; - Tài sản gắn liền với đất: Không (đất trống);

+ Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn; Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Thông tin chi tiết 19 lô đất cụ thể như sau: 

TT

Ký hiệu lô đất

Thử đất

Diện tích (m2)

Đơn giá (đồng/m2)

Thành tiền (đồng)

I. KHU A4

1

Lô số 9

294

223,8

2.438.196

545.668.000

2

Lô số 10

293

223,7

2.438.196

545.424.000

3

Lô số 11

292

223,7

2.438.196

545.424.000

4

Lô số 12

305

225,2

1.344.009

302.671.000

5

Lô số 13

304

225,3

1.344.009

302.805.000

6

Lô số 14

303

225,5

1.344.009

303.074.000

II. KHU A5

7

Lô số 1

277

197,2

2.304.040

454.357.000

8

Lô số 2

278

200,3

1.920.033

384.583.000

9

Lô số 3

279

198,9

1.920.033

381.895.000

10

Lô số 4

280

196,2

1.920.033

376.710.000

11

Lô số 5

281

268,6

2.633.251

707.291.000

12

Lô số 6

282

251,7

2.194.376

552.324.000

13

Lô số 7

283

251,7

2.194.376

552.324.000

14

Lô số 8

284

223,7

2.194.376

490.882.000

15

Lô số 9

285

223,7

2.194.376

490.882.000

16

Lô số10

286

223,7

2.194.376

490.882.000

17

Lô số 11

287

223,7

2.194.376

490.882.000

18

Lô số 12

288

223,7

1.344.009

300.655.000

19

Lô số 13

289

223,8

1.344.009

300.789.000

Tổng cộng

19 thửa

4.254,10

8.519.522.000

Tất cả các lô đất trên sẽ được tổ chức đấu giá riêng lẻ theo từng lô đất.

4/ Tổng giá khởi điểm của hợp đồng (19 lô) là: 8.519.522.000 đồng (Tám tỷ, năm trăm mười chín triệu, năm trăm hai mươi hai ngàn đồng).

5/ Nguồn gốc tài sản: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

6/ Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

7/ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá.

8/ Số vòng đấu giá: Nhiều vòng cho đến khi không còn người tiếp tục trả giá

  9/ Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký và tham khảo hồ sơ đấu giá: Từ ngày 23/10/2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 12/11/2019, tại 02 địa điểm: Trung tâm phát triển quỹ đất – Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Đăng và Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

10/ Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 28/10/2019 và ngày 29/10/2019 tại khu đất đấu (Khu tái định cư thôn 3, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước)

11/ Khoản tiền đặt trước là: 20% của giá khởi điểm của tài sản.

12/ Thời gian và địa điểm đấu giá: 07 giờ 30 phút ngày 15/11/2019 tại Hội trường UBND huyện Bù Đăng.

13/ Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 23/10/2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 12/11/2019, tại 02 địa điểm: Trung tâm phát triển quỹ đất – Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Đăng và Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Trường hợp đăng ký thay thì phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm dịch vụ đấu giá phát hành.

- Chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân) và hộ khẩu phải có chứng thực bản sao từ bản chính của cơ quan có thẩm quyền nếu là hộ gia đình, cá nhân.

- Chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân) và Giấy phép đăng ký kinh phải có chứng thực bản sao từ bản chính của cơ quan có thẩm quyền nếu là tổ chức kinh tế.

- Giấy nộp tiền đặt trước theo đúng quy định.

- Cam kết xem tài sản đấu giá và Phiếu tiếp nhận hồ sơ.

- Một (01) tổ chức chỉ được một (01) cá nhân đại diện tham gia đấu giá; trường hợp có hai (02) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một (01) tổng công ty hoặc tập đoàn thì chỉ được một (01) doanh nghiệp tham gia đấu giá; trường hợpk tổng công ty hoặc tập đoàn với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được (một) doanh nghiệp tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá là:

+ 200.000 đồng/ hồ sơ/lô đối với lô đất có giá khởi điểm từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng.

+ 500.000 đồng/ hồ sơ/lô đối với lô đất có giá khởi điểm từ trên 500 triệu đồng.

14/ Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định của Luật đất đai có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư hoặc làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời không thuộc các trường hợp người không được tham gia đấu giá tại khoản 4, điều 38, Luật Đấu giá tài sản.

Mọi tổ chức có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước; Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước.