Ngày 15/11/2019, đấu giá phá dỡ và bán thanh lý các vật tư thu hồi tại Hà Nội

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc Gia thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 15/11/2019 do Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty Cổ phần ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá: Công việc phá dỡ và bán thanh lý các vật tư thu hồi được từ nhà xưởng trên mặt bằng số 26 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội của Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty Cổ phần.

2. Giá khởi điểm: 549.695.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm bốn mươi chín triệu, sáu trăm chín mươi lăm nghìn đồng).

Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế VAT, người trúng đấu giá phải thực hiện việc tháo dỡ, di dời, vận chuyển toàn bộ các tài sản ra khỏi khuân viên và hoàn trả mặt bằng cos 0 cho bên có tài sản đấu giá, chi phí thuê nhân công tháo dỡ, di dời, vận chuyển, đổ trạc và các chi phí liên quan do người trúng đấu giá chịu.

3. Nơi có tài sản đấu giá: Số 26 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ tham gia đấu giá.

5. Tiền đặt trước: 54.000.000 đồng/01 bộ hồ sơ tham gia đấu giá.

6. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

7. Bên có tài sản đấu giá: Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty Cổ phần, địa chỉ: Số 1 đường Tân Xuân, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

8. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc Gia, địa chỉ: Số 71 ngõ 125 đường Tân Xuân, TDP Tân Xuân 1, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Kế hoạch cụ thể:

- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức đủ điều kiện theo quy định của pháp luật mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 01/11/2019 đến hết ngày 12/11/2019 (trong giờ hành chính) tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc Gia, địa chỉ: Số 71 ngõ 125 đường Tân Xuân, TDP Tân Xuân 1, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội – Điện thoại: 024.32121723 - 0916.428728.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 01/11/2019 đến hết ngày 12/11/2019 (trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản đấu giá.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 12/11/2019 đến hết ngày 14/11/2019. Người tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặt trước vào tài khoản tiền gửi của Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc Gia theo thông tin sau:

* Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc Gia;

* Số tài khoản: 42710006399399 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Minh.

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ ngày 15/11/2019 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc Gia, địa chỉ: Số 71 ngõ 125 đường Tân Xuân, TDP Tân Xuân 1, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội./.