Ngày 15/11/2019, đấu giá Lô vật tư để sản xuất thuốc bao White Horse 24 điếu tồn kho tại tỉnh Khánh Hòa

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tỉnh Khánh Hòa thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 15/11/2019 do Tổng công ty Khánh Việt- Công ty TNHH MTV ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tỉnh Khánh Hòa. Địa chỉ: Số 77 đường 23/10, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

2. Người có tài sản đấu giá: Tổng công ty Khánh Việt- Công ty TNHH MTV. Địa chỉ: 118 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

3. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm:

3.1. Tài sản đấu giá: Lô vật tư để sản xuất thuốc bao White Horse 24 điếu tồn kho lâu, không thể sử dụng để sản xuất cho các sản phẩm khác, hư hỏng, giảm chất lượng.

Đặc điểm của tài sản:

STT

Tên vật tư

ĐVT

Số lượng

Hiện trạng

1

Bóng kính cây Demi slim (344mm – 3.000m)

Cuộn

11,2

- Đã cắt ngang bằng máy cắt độ sâu 2cm

- Đã chuyển màu, không còn nguyên bản

2

Giấy bạc trắng Demislim (81mm – 1.500m)

Cuộn

285,3

- Đã cắt ngang bằng máy cắt độ sâu 2cm

- Đã chuyển màu, không còn nguyên bản

3

Giấy nhũ Demi slim (64mm – 3.000m)

Cuộn

154,0

- Đã cắt ngang bằng máy cắt độ sâu 2cm

- Đã chuyển màu, không còn nguyên bản

4

Lưỡi gà bạc Demi slim (95mm – 650m)

Cuộn

106,6

- Đã cắt ngang bằng máy cắt độ sâu 2cm

- Đã chuyển màu, không còn nguyên bản

5

Nhãn White Horse Demi slim (3.000 tờ/thùng)

Tờ

1.928.200,0

- Đã cắt ngang bằng máy cắt độ sâu 2cm

- Đã chuyển màu, không còn nguyên bản

6

Thùng White Horse Demi slim 24 điếu

Cái

113,0

- Xé rách 1 đường bế của thùng

- Đã chuyển màu, không còn nguyên bản

 

3.2. Giá khởi điểm: 52.800.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi hai triệu, tám trăm ngàn đồng). giá trên không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Tài sản được bán theo hiện trạng và bàn giao tại nơi có tài sản. Người mua được tài sản phải tự chịu chi phí thu gom, di dời, bốc xếp, vận chuyển lô hàng từ Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hoà. Tùy theo mục đích sử dụng cụ thể, người mua có trách nhiệm đảm bảo đủ điều kiện về mặt pháp lý để mua bán, sử dụng lô hàng hóa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 08/11/2019 đến ngày 11/11/2019 (trong giờ hành chính), tại Nhà máy Thuốc lá Khaotoco Khánh Hòa (địa chỉ: đường Trường Sơn, khu Bình Tân, phường Vĩnh Trường, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 8 giờ 00 phút ngày 04/11/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 12/11/2019 (trong giờ hành chính), tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng / 1 hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 10.000.000 đồng/ 1 hồ sơ.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

7.1. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Trong thời hạn mà Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa đã thông báo, người tham gia đấu giá phải mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.

7.2. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 04/11/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 12/11/2019 (trong giờ hành chính), tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

7.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 12/11/2019, 13/11/2019 và 14/11/2019. Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa chỉ thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá trong thời hạn đã thông báo, trừ trường hợp người tham gia đấu giá tự nguyện nộp trước thời gian đã thông báo. Số tiền đặt trước phải được xác định có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa, hạn chót đến ngày 14/11/2019.

7.4. Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản sau:

Tên tài khoản: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

Số tài khoản: 4700211.000135 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Khánh Hòa.

7.5. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm có :

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm);

+ Chứng minh nhân dân/Thẻ Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu của người đăng ký (nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép kinh doanh hoặc quyết định thành lập (đối với cơ quan, tổ chức) (nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

+ Giấy ủy quyền có xác nhận của người hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật (nếu có). 

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 15/11/2019 tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

9. Phương thức đấu giá, hình thức đấu giá:

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

10. Những thông tin cần thiết khác: Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước của người tham gia đấu giá được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày ký Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, người mua được tài sản đấu giá có trách nhiệm thanh toán tiền mua tài sản cho người có tài sản đấu giá.

Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết giữa người có tài sản đấu giá và người trúng đấu giá. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hoà – 77 đường 23 tháng 10, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. Điện thoại (0258) 3829213./.