Ngày 15/11/2019, đấu giá 49,496 m3 gỗ tròn, xẻ và phế liệu tại tỉnh Gia Lai

(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 15/11/2019 do Hạt Kiểm Lâm huyện Chư Prông ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Hạt Kiểm Lâm huyện Chư Prông. Địa chỉ: Đường Nguyễn Trãi, Thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

Đơn vị tổ chức thực hiện bán đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát. Địa chỉ: 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai.

Tài sản bán đấu giá:

- Lô 1: Lâm sản gồm 49,496 m3 gỗ tròn xẻ nhóm 1-7, Giá khởi điểm là: 209.152.100 đồng. (Bằng chữ: Hai trăm lẻ chín triệu một trăm năm mươi hai ngàn một trăm đồng).

- Lô 2: Phế liệu Khối lượng: 7.005 kg (gồm 03 xe ô tô độ chế, 01 cưa xăng). Giá khởi điểm là: 35.025.000 đồng. (Bằng chữ: Ba mươi lăm triệu không trăm hai mươi lăm ngàn đồng)

Tổng giá khởi điểm của 02 lô tài sản: 244.177.100 đồng. (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi bốn triệu một trăm bảy mươi bảy ngàn một trăm đồng)

Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của từng lô tài sản.

Phí tham gia đấu giá: Lô 1: 200.000 đồng/01 hồ sơ; Lô 2: 100.000 đồng/01 hồ sơ

Thời gian xem tài sản: Ngày 07/11/2019 và 08/11/2019 (trong giờ hành chính).

Địa điểm xem tài sản: Xem trực tiếp nơi có tài sản bán đấu giá.

Thời gian địa điểm bán, nhận, kết thúc hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 31/10/2019 đến 15 giờ 00’ ngày 12/11/2019 (trong giờ hành chính), tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát

Thời gian, địa điểm nhận phiếu trả giá: Từ ngày 12/11/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 14/11/2019.(Giờ hành chính). Tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát.

Thời gian nhận tiền đặt trước: Trong thời gian 03 ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc đấu giá.(Giờ hành chính).

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền phí tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo quy định. Trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá.

Thời gian tổ chức bán đấu giá:

Lô 1: Lúc 08 giờ 00 phút, ngày 15/11/2019.

Lô 2: Lúc 09 giờ 00 phút, ngày 15/11/2019.

Địa điểm: Tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát, Đ/c: 239 A Duy Tân, phường Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai.

Hình thức đấu giá, Phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát số 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: 02693.887.339./.