Ngày 15/11/2019, đấu giá 3 xe ô tô tại tỉnh Hà Nam

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 15/11/2019 do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam ủy quyền như sau: