Ngày 15/11/2019, đấu giá 2 chiếc máy xúc lật tại tỉnh Lạng Sơn

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lạng Sơn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 15/11/2019 do Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn ủy quyền như sau: