Ngày 15/11/2019, đấu giá 13 xe ô tô các loại tại tỉnh Kon Tum

(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Anh Khoa Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 15/11/2019 do Hạt Kiểm lâm huyện Ia H’Drai ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Anh Khoa Kon Tum. Địa chỉ: Số 52, đường Ngô Đức Kế, phường Lê Lợi, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

2. Người có tài sản đấu giá: Hạt Kiểm lâm huyện Ia H’Drai. Địa chỉ: Thôn 1, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.

3. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá:

- Tài sản đấu giá là: Gồm 13 xe ô tô các loại, chất lượng còn lại từ 12,15% đến 40,64%. Trong đó:

+ Xe ô tô chở người, nhãn hiệu Toyota không biển kiểm soát 03 chiếc.

+ Xe công nông độ chế 02 chiếc.

+ Xe ô tô chở người, nhãn hiệu Toyota, biển kiểm soát 81B-00.448.

+ Xe độ chế 02 chiếc

+ Xe ô tô tải nhãn hiệu Huyndai, biển kiểm soát 77L-1780.

+ Xe ô tô tải nhãn hiệu Huyndai, biển kiểm soát 47K-7404.

+ Xe ô tô con nhãn hiệu ISUZU, biển kiểm soát 81M-1313.

+ Xe ô tô con nhãn hiệu TOYOTA, biển kiểm soát 43A-125.01.

+ Xe ô tô con nhãn hiệu TOYOTA, biển kiểm soát 75H-2158.

Tất cả các phương tiện trên, thuộc diện cấm lưu hành, không được tham gia giao thông bán phế liệu. (chi tiết có hồ sơ kèm theo).

- Nơi có tài sản đấu giá: Tại kho, bãi bảo quản của Hạt Kiểm lâm huyện Ia H’Drai.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

Thời gian: Liên tục trong 2 ngày từ 10 giờ 00 phút ngày 04/11/2019 đến 10 giờ ngày 06/11/2019.

Địa điểm: Tại kho, bãi bảo quản của Hạt Kiểm lâm huyện Ia H’Drai.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

Thời gian: Từ ngày thông báo niêm yết đấu giá đến 15 giờ 00 phút ngày 12/11/2019

Địa điểm: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Anh Khoa Kon Tum (Số 52, đường Ngô Đức Kế, phường Lê Lợi, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

6. Giá khởi điểm: 159.606.000đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi chín triệu, sáu trăm lẻ sáu ngàn đồng).

Bước giá là: 1.000.000đồng (Một triệu đồng chẵn) (Người tham gia đấu giá có quyền trả giá bằng giá khởi điểm hoặc giá khởi điểm cộng thêm bước giá tối thiểu).

5. Tiền mua hồ sơ đấu giá và tiền đặt trước:

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000đồng (hai trăm ngàn đồng)/01 hồ sơ.

Tiền đặt trước: 30.000.000đồng (Ba mươi triệu đồng chẵn)/01 hồ sơ. Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 12/11/2019 đến 15 giờ 00 phút ngày 14/11/2019 trong giờ hành chính, nộp vào tài khoản số 0761002380479 của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Anh Khoa Kon Tum, mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Kon Tum (Ngân hàng: Vietcombank Kon Tum).

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá bán đấu giá:

Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: từ ngày niêm yết, thông báo đấu giá đến 15 giờ 00 phút ngày 12/11/2019. Tại địa điểm: Văn phòng Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Anh Khoa Kon Tum.

Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản bán đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Trừ những người không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản.

Cách thức tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ và các giấy tờ liên quan trực tiếp tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Anh Khoa Kon Tum

(Lưu ý: Cách thức ghi phiếu, nộp phiếu trả giá: theo quy chế đấu giá chi tiết kèm theo hồ sơ đấu giá).

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian tổ chức Công bố giá: vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 15/11/2019

Địa điểm: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Anh Khoa Kon Tum (địa chỉ: Số 52, đường Ngô Đức Kế, phường Lê Lợi, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.).

8. Hình thức, phương thức đấu giá:

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

Phương thức trả giá: trả giá lên.

  Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Anh Khoa Kon Tum kính mời các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện mua tài sản, đến tại Văn phòng Doanh nghiệp làm thủ tục mua tài sản. Để biết thêm chi tiết xin liên hệ tại Văn Phòng Doanh nghiệp, số điện thoại: 02606.529.777./.