Ngày 15/11/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

(BĐT) - Công ty TNHH MTV bán đấu giá tài sản Bảo Minh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 15/11/2018 do Trung tấm phát triển quỹ đất thị xã Quảng Trị ủy quyền như sau: