Ngày 15/11/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 15/11/2018 do Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Kon Tum ủy quyền như sau: