Ngày 15/11/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

(BĐT) - Công ty hợp danh đấu giá tài sản Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 15/11/2018 do UBND huyện Đoan Hùng ủy quyền như sau:

Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ (Địa chỉ: Số 36 Kim Đồng, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ)

1. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Đoan Hùng (Địa chỉ: TT Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ)

2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 8h00’ ngày 15/11/2018 tại Trung tâm Hội nghị Đoan Hùng

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 17 ô đất ở tại vị trí khu Đồng Đĩa, khu hành chính Phú Thịnh, thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Diện tích: 100,0m2 ÷ 120,0m2m2.

4. Giá khởi điểm: 10.500.000đ/m2.

Tiền đặt trước: 200.000.000đ/ô đất ÷ 252.000.000đ/ô đất.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày 12/11/2018 (Trong giờ hành chính) khách hàng đủ điều kiện theo điều 38 Luật Đấu giá Tài sản 2016, đủ điều kiện tài chính, không vi phạm pháp luật, nộp tiền đặt trước và nộp hồ sơ đấu giá đúng thời gian quy định, làm các thủ tục và đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Phòng TC-KH huyện Đoan Hùng.

* Mọi chi tiết liên hệ: (Trong giờ hành chính)- Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ - ĐT: 02103.842.215 và Phòng Tài chính kế hoạch huyện Đoan Hùng; UBND thị trấn Đoan Hùng