Ngày 15/11/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long

(BĐT) - Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ BĐGTS Nguyên Tâm - Chi nhánh Vĩnh Long thông báo bán đấu giá tài sản ngày 15/11/2018 do Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bình Tân ủy quyền như sau:

Chi nhánh tại Vĩnh Long - Công ty TNHH TV và DV BĐG TS Nguyên Tâm - Số A70 đường Trần Phú, khóm 06, phường 04, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, thông báo đấu giá tài sản.

Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bình Tân - Ấp Thành Quới, xã Thành Đông, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long.

Tên tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất tổng diện tích 3.750,6 m2, thuộc thửa đất số 90, tờ bản đồ số 6; đất ở nông thôn (ONT); sử dụng lâu dài; tọa lạc tại ấp Tân Lập, xã Tân Thành, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long.

Hình thức sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất và tự thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch của UBND huyện đã phê duyệt theo đúng Quyết định số 1272/QĐ-UBND, ngày 20/7/2018 của UBND huyện Bình Tân về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên thửa đất số 90, tờ bản đồ số 6, tọa lạc ấp Tân Lập, xã Tân Thành, huyện Bình Tân.

Hiện trạng: Đất do Ủy ban nhân dân huyện Bình Tân quản lý (khu đất đã được giải phóng mặt bằng).

Hạ tầng kỹ thuật: Người mua được tài sản đấu giá, ngoài số tiền trúng đấu giá. Người trúng đấu giá tự bỏ kinh phí thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng đúng theo Quyết định số 1272/QĐ-UBND, ngày 20/7/2018 của UBND huyện Bình Tân về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên thửa đất số 90, tờ bản đồ số 6, tọa lạc ấp Tân Lập, xã Tân Thành, huyện Bình Tân.

Giá khởi điểm của tài sản: 13.314.630.000 đồng (Bằng chữ: Mười ba tỷ, ba trăm mười bốn triệu, sáu trăm ba mươi ngàn đồng).

(Theo Quyết định số 895/QĐ-UBND, ngày 11/5/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất (giao đất) có thu tiền sử dụng đất, tại ấp Tân Lập, xã Tân Thành, huyện Bình Tân).

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ;

Tiền đặt trước: 20% Giá khởi điểm tài sản;

Thời gian xem tài sản đấu giá: Từ ngày 24/10/2018 đến hết ngày 12/11/2018 (Giờ hành chính), tại nơi có tài sản đấu giá, nơi tọa lạc tài sản;

Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Đến hết ngày 12/11/2018 (Giờ hành chính).

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 12/11/2018 - ngày 14/11/2018 (Giờ hành chính) - (Tuy nhiên khách hàng tham gia đấu giá có thể nộp tiền đặt trước trong thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá nhưng phải có thỏa thuận đồng ý của Công ty đấu giá. Tiền đặt trước tham gia đấu giá khách hàng nộp vào tài khoản số 0791000051039 tại Vietcombank CN Vĩnh Long trước ngày đấu giá).

Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ 30, ngày 15/11/2018, tại Hội trường của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bình Tân - Ấp Thành Quới, xã Thành Đông, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long.

Đối tượng, điều kiện và cách thức tham gia đấu giá:

- Đối tượng tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức thuộc các đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, có đủ điều kiện năng lực để thực hiện đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt tại Quyết định số 1272/QĐ-UBND, ngày 20/7/2018, của UBND huyện Bình Tân về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên thửa đất số 90, tờ bản đồ số 6, tọa lạc ấp Tân Lập, xã Tân Thành, huyện Bình Tân.

- Nghĩa vụ và cam kết của nhà đầu tư sau khi trúng đấu giá:

Sau khi trúng đấu giá nhà đầu tư phải thực hiện hoàn thành các nghĩa vụ và các điều khoản dưới đây, thì mới được chủ sở hữu tài sản bàn giao tài sản để nhà đầu tư quản lý sử dụng.

+ Người trúng đấu giá phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính vào ngân sách nhà nước về đấu giá quyền sử dụng đất (nộp tiền sử dụng đất và thuế trước bạ nhà đất) theo đúng quy định.

+ Người mua được tài sản đấu giá, ngoài số tiền trúng đấu giá. Người trúng đấu giá tự bỏ kinh phí thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng đúng theo Quyết định số 1272/QĐ-UBND, ngày 20/7/2018 của UBND huyện Bình Tân về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên thửa đất số 90, tờ bản đồ số 6, tọa lạc ấp Tân Lập, xã Tân Thành, huyện Bình Tân.

- Điều kiện tham gia đấu giá:

+ Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do Chi nhánh tại Vĩnh Long - Công ty TNHH TV và DV BĐG TS Nguyên Tâm phát hành.

+ Phải có đủ điều kiện hồ sơ năng lực phù hợp để xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo quy định của pháp luật về cam kết tiến độ triển khai dự án.

+ Nộp tiền đặt trước theo đúng quy định là 20% tổng giá khởi điểm.

- Cách thức tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu và đủ điều kiện mua tài sản đấu giá liên hệ trực tiếp Công ty mua hồ sơ và nộp tiền đặt trước theo quy định; Đối với cá nhân: Nộp bản sao CMND, sổ hộ khẩu; Đối với tổ chức: Bản sao Giấy phép kinh doanh, CMND của người đại diện theo pháp luật; Lưu ý: Mang bản chính để đối chiếu.

Hình thức và phương thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Tại Chi nhánh tại Vĩnh Long - Công ty TNHH TV và DV BĐG TS Nguyên Tâm - Số A70 đường Trần Phú, khóm 06, phường 04, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Khách hàng có nhu cầu xem, đăng ký mua tài sản xin liên hệ tại Văn phòng Công ty, ở địa điểm đấu giá hoặc điện thoại số 02703.838.381 để biết thêm chi tiết.