Ngày 15/11/2018, đấu giá Nhà xưởng cơ khí, vật kiến trúc trên đất tại Đà Nẵng

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 15/11/2018 do Công ty cổ phần Lilama 7 ủy quyền như sau:    

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng - Địa chỉ: Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Công ty cổ phần Lilama 7, địa chỉ: Số 332 đường 2/9 quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

3. Tên tài sản đấu giá:

- Nhà xưởng cơ khí, vật kiến trúc trên đất gồm: Tường rào và cổng chính, nhà sản xuất chính, nhà ở công nhân, nhà kho vật tư xe máy và ga ra ô tô, hệ thống cấp thoát nước và sân tổ hợp, nhà bảo vệ. Tài sản vô hình là giá trị lợi thế thuê và sử dụng khu đất 6.758,5 m2 (theo hợp đồng thuê lại đất số 24/HĐTLĐ ngày 23/3/2011 giữa Công ty cổ phần đầu tư khu công nghiệp Hòa Cầm với Công ty cổ phần Lilama 7 và các phụ lục hợp đồng) thuộc khu công nghiệp Hòa Cầm, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng đến hết ngày 08/8/2054 ( Theo danh mục tài sản tại Chứng thư ). Giá khởi điểm trọn gói tài sản là: 2.620.000.000 đồng (Hai tỷ, sáu trăm hai mươi triệu đồng y) (Giá đã bao gồm thuế GTGT)

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Đến trước 16 giờ 00 ngày 12/11/2018 tại nơi có tài sản

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Đến trước 16 giờ 00 ngày 12/11/2018 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

Tiền mua hồ sơ 500.000 đồng/hồ sơ, tiền đặt trước 520.000.000 đồng

7. Thời gian, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian: Đến trước 16 giờ 00 ngày 12/11/2018;

- Điều kiện: Có Phiếu đăng ký đấu giá tài sản, đã nộp đủ tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá trong thời hạn mà Trung tâm đấu giá tài sản đã thông báo, niêm yết công khai.

- Cách thức đăng ký: Các cá nhân có Giấy CMND, tổ chức có giấy phép đăng ký kinh doanh; Đến Trung tâm để được hướng dẫn, bán hồ sơ

8. Thời hạn bỏ phiếu đấu giá vào thùng phiếu: Trước 10 giờ 00 ngày 15/11/2018 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng

9. Điều kiện bỏ phiếu đấu giá vào thùng phiếu: Người tham gia đấu giá đã hoàn thành việc đăng ký, mua hồ sơ và nộp tiền đặt trước đúng thời hạn quy định

10. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14 giờ 30 ngày 15/11/2018, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng

11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; Phương thức trả giá lên

12. Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng – Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại 0236 – 3889627 – 3887678 – 3895593. Website: www.daugia.danang.gov.vn ./.