Ngày 15/11/2018, đấu giá lô xe ô tô tại tỉnh An Giang

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 15/11/2018 như sau: