Ngày 15/11/2018, đấu giá 27,053 m3 gỗ xẻ hộp các loại tại Khánh Hòa

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 15/11/2018 do Hạt kiểm lâm Khánh Vĩnh ủy quyền như sau: