Ngày 15/10/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Đồng Nai

(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đồng Nai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 15/10/2019 do UBND xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên ủy quyền như sau:

UBND xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên bán đấu giá quyền sử dụng đất công ích để cho thuê đất (05 năm).

Lô đất 1: Diện tích 36.905,7 m2; Lô đất 2: Diện tích 34.727,2 m2.

Giá khởi điểm: Lô đất 1 là 110.944.737 đồng; Lô đất 2 là 113.601.325 đồng.

Thời gian đấu giá: 09 giờ 00”, ngày 15/10/2019.