Ngày 15/10/2019, đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại huyện Hóc Môn, quận Tân Phú và quận Bình Tân, TP.HCM

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam Á thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 15/10/2019 do Agribank Việt Nam ủy quyền như sau:

Bên có tài sản: Agribank Việt Nam. Địa chỉ: Số 02 Láng Hạ, Quận Ba Đình, TP. Hà NộTài sản bán đấu giá:

- Tài sản 1: Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số 557, tờ bản đồ 20 (TL 2005), tọa lạc Phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP.HCM. DT: 1326 m2.

- Tài sản 2: Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số 569, tờ bản đồ 20, tọa lạc phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP.HCM. DT: 789 m2.

- Tài sản 3: Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số 587, tờ bản đồ 20, tọa lạc phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP.HCM. DT: 3230 m2.

- Tài sản 4: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 48, 45, tờ bản đồ 08 tọa lạc xã Tân Tạo (nay là phường Tân Tạo A), quận Bình Tân, TP.HCM. DT: 3529,4 m2.

- Tài sản 5: Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số 986 - 999, tờ bản đồ số 22, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. DT: 2368,3 m2.

- Tài sản 6: Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số 529 - 532, tờ bản đồ số 28, phường Tân Quý, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. DT: 651,7 m2.

- Tài sản 7: Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số 881, tờ bản đồ số 18 thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. DT: 968,8 m2.

Lưu ý: Đây là tài sản thế chấp Agribank Việt Nam bán đấu giá để thu hồi nợ vay theo Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 và các văn bản sửa đổi bổ sung của Chính phủ về giao dịch bảo đảm. Người mua trúng đấu giá tự chịu trách nhiệm và tự chịu mọi chi phí phát sinh trong quá trình bàn giao tài sản trúng đấu giá.

Giá đấu giá khởi điểm (Tài sản từ 1 đến 4 được bán toàn bộ đồng thời):

- Tài sản 1: 17.238.000.000 đồng; Tiền đặt trước: 20%.

- Tài sản 2: 31.560.000.000 đồng; Tiền đặt trước: 20%.

- Tài sản 3: 19.380.000.000 đồng; Tiền đặt trước: 20%.

- Tài sản 4: 21.174.000.000 đồng; Tiền đặt trước: 20%.

- Tài sản 5: 40.681.850.000 đồng; Tiền đặt trước: 20%.

- Tài sản 6: 45.612.000.000 đồng; Tiền đặt trước: 20%.

- Tài sản 7:  19.763.520.000 đồng; Tiền đặt trước: 20%.

Thời gian xem tài sản, thời gian bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Đến hết 09 giờ 00’, ngày 11/10/2019.

Hạn nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00’, ngày 09/10/2019 đến hết 09 giờ 00’, ngày 14/10/2019.

Thời gian dự kiến bán đấu giá: Lúc 09 giờ 00’, ngày 15/10/2019.

Nơi tổ chức bán đấu giá: Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam Á. Địa chỉ: Lầu 3 số 25K Phan Đăng Lưu, Phường 3, Q. Bình Thạnh, TP.HCM. Hoặc có thỏa thuận khác.

Điều kiện tham gia đấu giá: Theo Luật Đấu giá tài sản.

Hình thức - Phương thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói, phương thức đấu giá lên.

Địa điểm bán hồ sơ, nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Tại trụ sở Công ty Đấu giá

Hợp danh Đông Nam Á. Địa chỉ: Lầu 3 số 25K Phan Đăng Lưu, Phường 3,  Q. Bình Thạnh, TP.HCM. ĐT: 0903750388.